Clicky


150.000 euro boete geëist voor arbeidsongeval bij Nooteboom Trailers

150.000 euro boete geëist voor arbeidsongeval bij Nooteboom Trailers [+foto's]
07-02-2019 17:07 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een boete van 150.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, geëist tegen trailerbedrijf Nooteboom uit Wijchen. In mei 2015 ontsnapte een medewerker van het bedrijf aan de dood na een  brand en explosie in een spuitcabine bij het bedrijf. Als bijzondere voorwaarde bij de straf eist het OM dat het bedrijf binnen drie maanden een plan laat opstellen door een externe veiligheidskundige om voortaan veilig te kunnen werken bij het bedrijf. Dat plan moet als het aan het OM ligt dan ook binnen zes maanden uitgevoerd zijn.

Bij het bedrijf worden transportmiddelen zoals trailers voor transport gemaakt, gerepareerd en verhandeld. Op 8 mei 2015 omstreeks 9.00 uur in de ochtend, is er een explosie gevolgd door een brand één van de cabines waar materialen gespoten worden met verf.  Een medewerker die in de cabine aan het werk was loopt zware brandwonden op. Hij heeft blijvend letsel overgehouden en is arbeidsongeschikt verklaard.

Onveilig werken

Uit onderzoek door de inspectie SZW blijkt naar de mening van het OM dat het bedrijf onvoldoende maatregelen had genomen om het arbeidsongeval te voorkomen. In de spuitcabines zouden onvoldoende maatregelen zijn genomen om veilig te werken. Dat terwijl het een explosiegevaarlijke zone betrof, waar met een kleine vonk een explosie kan ontstaan. Alleen al dat het een explosiegevaarlijke zone betrof, stond bijvoorbeeld niet aangegeven. Daarnaast zouden er regelmatig diverse open blikken met ontvlambare vloeistoffen en vluchtige dampen van stoffen zoals thinner hebben gestaan.

Niet alle gereedschappen waren geaard, zoals wel zou hebben gemoeten. Ook droegen werknemers geen anti-statische kleren. In de spuitcabines stonden 200 liter vaten waarin gevaarlijke stoffen zoals thinner, hardener, verf en primers tegen de regels in werden gemengd en opgeslagen. De vaten werden na gebruik op het buitenterrein opgeslagen. Dit had niet gemogen, want er waren onvoldoende  maatregelen genomen om de omgeving te beschermen. Daarnaast kunnen de stoffen in de vaten op elkaar gaan reageren met alle gevoolgen van dien. Er was tot slot geen veiligheidsplan waarin de risico’s van werken in de explosiegevaarlijke zone geïnventariseerd waren.

Ernstige feiten

Het vermoeden is dat de explosie is ontstaan door een elektrostatische vonk van een gereedschap, waardoor de vluchtige stoffen zijn geëxplodeerd. Het is aan de werkgever om ervoor zorg te dragen dat er geen vonkvorming in explosiegevaarlijke zones kan plaatsvinden of te zorgen dat eventuele gevolgen van vonkvorming worden beperkt. Verdachte heeft dit nagelaten.

Er was sprake van een in de praktijk gegroeide, risicovolle manier van werken, waarin verdachte onvoldoende adequaat toezicht heeft gehouden, aldus de officier van justitie op zitting: “Er was sprake van een onveilige en zelfs ronduit gevaarlijke werkomgeving voor de medewerkers.”

Het ongeval zoals zich dat op 8 mei 2015 heeft voorgedaan, had ook veel eerder kunnen gebeuren, aldus de officier: “De feiten zijn zeer ernstig en onomkeerbaar. Dit is verdachte aan te rekenen.” Daarnaast heeft verdachte gevaarlijke afvalstoffen gemengd en op onjuiste wijze gevaarlijke stoffen opgeslagen.

Geëiste straf

Doel van de strafoplegging is ook om te waarborgen dat verdachte de juiste maatregelen zal treffen, zodat de medewerkers in de toekomst veilig kunnen werken in de werkomgeving met een explosieve atmosfeer. Daarom eist het OM een geldboete van 150.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk. daarnaast eist het Om een bijzondere voorwaarde, die inhoudt dat verdachte een plan laat opstellen waarin wordt vastgelegd hoe op een veilige manier gewerkt kan worden bij het bedrijf.  De verdachte moet na zes maanden stukken overleggen aan het OM, waaruit blijkt dat de aanbevolen maatregelen zijn uitgevoerd.

De rechtbank zal nog vaststellen wanneer zij uitspraak doet.