Clicky


Schiphol: raad doet geen recht aan realiteit

Schiphol: raad doet geen recht aan realiteit
18-04-2019 14:38 | Algemeen | auteur ANP

AMSTERDAM - Het beeld dat de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) schetst van de luchtvaart doet geen recht aan de werkelijkheid. Dat schrijft luchthaven Schiphol in een reactie op het advies van de Rli.

Schiphol benadrukt dat er ook voor de luchtvaart wettelijke kaders gelden op het gebied van milieu, geluid en effecten op de leefomgeving. Ook zijn er afspraken gemaakt over verdere CO2-reductie in de luchtvaart. Daarmee zijn de door de Rli voorgestelde grenzen op het gebied van geluid, hinder, ultrafijnstof en veiligheid grotendeels al aanwezig, meent de luchthaven.

De Rli is door het kabinet gevraagd of een ander perspectief op het luchtvaartbeleid mogelijk is. De meeste voorstellen verdienen wat Schiphol betreft een plek in de Luchtvaartnota die het kabinet nu opstelt. Zo vindt Schiphol ook dat niet het aantal vliegbewegingen leidend moet zijn. Schiphol zet naar eigen zeggen zelf al in op een gematigde en gecontroleerde ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.