Clicky


Luchthaven Schiphol bleef in 2018 binnen de geluidsnormen

Luchthaven Schiphol bleef in 2018 binnen de geluidsnormen
23-05-2019 10:11 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - De luchthaven Schiphol blijft in het gebruiksjaar 2018 binnen de normen voor het totale volume geluid en het externe veiligheidsrisico. Ook is er geen overschrijding van de normen voor de uitstoot van stoffen die plaatselijk luchtverontreiniging veroorzaken. Wel overschrijdt de luchthaven de geluidsnormen in een aantal handhavingspunten.

Dit blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol (1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018) die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hierin meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen zich aan de milieu- en veiligheidsnormen houden die voor de luchthaven gelden.

De ILT analyseert de oorzaken van de overschrijdingen van de geluidsnormen in een aantal handhavingspunten. Als die het gevolg zijn van het vliegen volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS) dan legt de ILT geen maatregel op. Dit is het zogenoemde anticiperend handhaven.

Zes luchtvaartmaatschappijen wijken in het gebruiksjaar zonder geldige reden af van hun uitvliegroute. Vijf daarvan hebben een waarschuwingsbrief ontvangen en één krijgt een boete omdat meerdere keren van de uitvliegroute is afgeweken.

LVNL laat in de nacht een landing op de Kaagbaan vanuit noordoostelijke richting plaatsvinden, terwijl dat niet had gemogen.

De ILT gaat zes luchtvaartmaatschappijen vaker controleren omdat ze regelmatig in de nacht landen en opstijgen terwijl dat niet is toegestaan (slotmisbruik). twee luchtvaartvaartmaatschappijen hebben hiervoor een waarschuwing gekregen en met vijf luchtvaartmaatschappijen wordt een gesprek gevoerd om de situatie te verbeteren.