Clicky


Oproep: versnel uitgesteld onderhoud bruggen, sluizen en tunnels

Oproep: versnel uitgesteld onderhoud bruggen, sluizen en tunnels
03-06-2019 10:39 | Weer en Verkeer | auteur ANP

ZOETERMEER - Bouwend Nederland, ANWB en andere organisatie slaan alarm over het achterstallig onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels. De organisaties missen een duidelijke en tijdige planning van de werkzaamheden. Dat kan overlast geven voor weggebruikers doordat snelwegen onverwacht dicht moeten.

“De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. Filerecords liggen op de loer”, is de boodschap.

De organisaties willen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) praten over een “realistische planning”, om de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk te houden. “De komende verkeersluwe periodes worden onvoldoende benut om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken", stellen ze in dat verband vast.

Een woordvoerder van Van Nieuwenhuizen verwijst maandag naar eerdere uitspraken van de minister. Ze zei vorige week in een interview met Het Financieele Dagblad dat de komende jaren honderden miljoenen euro's extra nodig zijn voor het onderhoud van infrastructuur. Ze is bezig een overzicht te maken van wat er precies nodig is, en daarna moet ze er met Financiën over in overleg. Volgens de minister hoopt het uitgesteld onderhoud zich op, vooral in het vaarwegennetwerk.