Clicky


VVD stelt Kamervragen over bureaucratie exceptioneel transport

VVD stelt Kamervragen over bureaucratie exceptioneel transport
20-06-2019 19:32 | Speciaal Transport | auteur Redactie

DEN HAAG - Kamerlid voor de VVD, Remco Dijkstra, heeft vandaag, donderdag 20 juni, schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over antwoorden van de Europese Commissie op het tegengaan van bureaucratie in het exceptioneel transport.

Deze antwoorden van Violeta Bulc, Eurocommissris van Transport, kwamen naar aanleiding van schriftelijke vragen van Europarlementariër Caroline Nagtegaal, eveneens VVD.

Binnen Europa verschillende richtlijnen rondom exceptioneel sterk. Dijkstra wil weten of de minister bekend is met deze problematiek. Ook wil hij van de minister weten hoe zij aankijkt tegen het feit dat autoriteiten steeds voorzichtiger worden met het verlenen van vergunningen voor exceptioneel transport.

Vooral in landen als Frankrijk en Italië zouden vertragingen optreden bij vergunningen omdat deze landen hun eigen infrastructuur niet lijken te vertrouwen, meldt Dijkstra.

Volgens de EC is er bij de meest recente herziening van de Richtlijn 96/53/EG over gewichten en afmetingen van vrachtwagens in 2015 en 2018 geen rekening gehouden met abnormale ladingen. Dijkstra vraagt de minister hier zo snel mogelijk naar te kijken en wil weten wanneer en hoe zij dit ter sprake zal brengen.

Tot slot wil de VVD weten welke stappen er concreet genomen kunnen worden om de vergunningverlening voor exceptioneel transport (en de betrouwbaarheid van infrastructuur binnen Europa) aan te kaarten, zodat Nederlandse transportbedrijven gevrijwaard blijven van handelsbarrières.