Clicky


Dikken Logistics verliest hoger beroep

Dikken Logistics verliest hoger beroep
11-07-2019 13:52 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

LEEUWARDEN - De rechtbank Leeuwarden heeft deze week het hoger beroep van Dikken Logistics uit Nieuwleusen ongegrond verklaard. De transportondernemer moet alsnog acht chauffeurs in totaal 65.000 euro bruto betalen.

De chauffeurs werd van de ene op de andere dag aangekondigd dat het bedrijf ging sluiten en zij hun baan kwijtraakten aan het eind van de week. Dit deed Dikken's op niet zo'n fraaie manier.

"Anders dan Dikken meent, mochten de werknemers het aan hen gerichte bericht van 1 juli 2018 over onder meer het stopzetten van de transportactiviteiten van de onderneming, het inleveren van de auto’s en trailers, het na 7 juli 2018 niet meer hoeven werken tot het einde van de maand en het nog éénmaal ontvangen van salaris, opvatten als een opzegging van hun arbeidsovereenkomst", aldus de rechter. 

"Werknemers hoefden niet te onderzoeken of hun werkgever misschien iets anders bedoelde. De omstandigheid dat de werknemers daarna ander werk hebben gezocht, betekent niet dat zíj hun arbeidsovereenkomst hebben opgezegd. Aan de werknemers is dan ook een vergoeding verschuldigd wegens onregelmatige opzegging van het dienstverband als ook een billijke vergoeding."

"Hoewel in de daarbij te betrekken gezichtspunten (ook) een aan een werknemer te maken verwijt een relevante omstandigheid kan zijn, is daarvan, anders dan werkgever meent, hier geen sprake. Noch de beslaglegging onder werkgeefster in opdracht van het pensioenfonds, noch de berichtgeving in de (lokale) media over het collectieve ontslag van alle werknemers, noch het optreden van vakbondsbestuurders van de FNV, noch de soms forse uitingen door (ex-)werknemers in een besloten WhatsApp-groep noch het contact van enkele (ex-)werknemers met het UWV en de belastingdienst, heeft een beperkende invloed op de billijke vergoeding", aldus de rechter.

De chauffeurs krijgen elk drie maandsalarissen en de onterechte vakantiedagen uitbetaald over niet betaalde pensioenpremies.

Er loopt eveneens nog een rechtszaak van het Pensioenfonds Vervoer tegen Dikken Logistics.

Lees hier de volledige uitspraak!