Clicky


Verlaging Nederlandse gebruiksvergoeding voor spoorgoederenvervoer goedgekeurd

Verlaging Nederlandse gebruiksvergoeding voor spoorgoederenvervoer goedgekeurd
19-07-2019 11:40 | Politiek | auteur Redactie

DEN HAAG - De subsidieregeling om de Nederlandse gebruiksvergoeding voor het spoorgoederenvervoer te verlagen en conform het regeerakkoord in de pas te laten lopen met Duitsland, is na toetsing aan de staatssteunregels op 8 juli 2019 door de Europese Commissie goedgekeurd. Dit zonder extra EU voorwaarden.

RailGood is hiermee content. In november 2017 werd de petitie Groen licht voor goederenvervoer per spoor aangeboden aan de Tweede Kamer waarin de politiek werd opgeroepen tot een substantiële verlaging van de infraheffing voor het spoorgoederenvervoer. Dit om de gebruikskosten van het spoor in lijn te brengen met vrachtwagen en binnenvaart (level playing field).

In juli 2019 publiceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de tijdelijke subsidieregeling. Deze gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

De Nederlandse Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt, conform een langjarige Nederlandse overheidstraditie, voorwaarden bovenop de Europese kaders aan de implementatie van de subsidieregeling. Dit brengt kosten voor de spoorgoederenvervoerders met zich mee. Desondanks verbetert het level playing field voor het goederenvervoer per spoor in Nederland. Dat stimuleert modal shift van het overvolle wegennet naar het schone en veilige spoor. Goed voor de leefbaarheid en de economie van Nederland.