Clicky


Vijf Europese landen, waaronder Nederland, schrijven brief aan EU over conflict transito-verkeer Brennerpas

Vijf Europese landen, waaronder Nederland, schrijven brief aan EU over conflict transito-verkeer Brennerpas
24-07-2019 11:56 | Buitenland | auteur Redactie

BERLIJN - Donderdag zal er in het Europees Parlement gesproken worden over het transitoverkeer in Oostenrijk over de Brennerpas. Bedrijfsverenigingen uit vijf Europese landen, te weten België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, hebben in een brief aan EU-transportcommisaris Violeta Bulc aangegeven dat een escalatie van het conflict het vrije verkeer van goederen in Europa in gevaar brengt.

De bedrijfsverenigingen van België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland waarschuwen voor een escalatie van het conflict over het transitoverkeer van vrachtwagens over de Brennerpas. Alpiene doorvoer over de Brennerpas is essentieel voor het functioneren van het Europese wegvervoer. Dit geldt met name omdat er momenteel geen uitvoerbaar alternatief is voor langeafstandsvrachtvervoer tussen de lidstaten ten noorden van de Alpen en Italië.

Instrumenten zoals blokkades, sectorale rijverboden of een tol belemmeren massaal het vrije verkeer van goederen en kunnen aanzienlijke economische schade veroorzaken. Het gebruik van dergelijke instrumenten moet daarom weloverwogen en minimaal gebruikt worden om het concurrentievermogen van Europese bedrijven niet in gevaar te brengen.

"Rijverboden moeten worden afgewezen om redenen van het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Dergelijke maatregelen brengen de interne mobiliteit van de EU in gevaar. Oostenrijk moet zijn verantwoordelijkheid erkennen als handelspartner en als een kerncomponent van een Europese vervoerscorridor van hoog strategisch belang voor het gehele TEN-T-systeem (trans-Europese vervoersnetwerken)", aldus de brief.

"De bezorgdheid van Tirol om het gebruik van de snelweg Inntal en Brenner te verminderen is begrijpelijk. Verkeersbeperkingen verstoren waardeketens en brengen banen in gevaar zolang er geen haalbare vervoersalternatieven zijn voor grensoverschrijdend langeafstandsvervoer door de Alpen."

De organisaties vinde dat aan de onderhandelingstafel alle deelnemers hun verantwoordelijkheid nu moeten nemen: Duitsland en Italië moeten de aanleg van spoortoegang tot de Brenner-basistunnel versnellen. Oostenrijk moet zijn belangrijke rol in het transitoverkeer en de verbonden Europese toegevoegde waarde waarmaken. Dit omvat het afzien van maatregelen die de werking van de Europese interne markt beperken", aldus de organisaties waaronder VNO-NCW en MKB Nederland.

"Wij, de toonaangevende bedrijfs- en brancheorganisaties in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, roepen de Europese Commissie op om een ​​escalatie van het geschil te voorkomen en te werken aan het beëindigen van onevenredige beperkingen op het wegvervoer. Om succesvol te zijn, hebben Europese bedrijven efficiënte transportinfrastructuren en planningsveiligheid nodig. Het verhogen van de kosten voor het transport van goederen zonder tegelijkertijd over haalbare transportalternatieven te beschikken, vermindert de efficiëntie en economische kracht waarop onze welvaart is gebaseerd", besluit de brief.