Clicky


Eerste halfjaar 71 medische dossiers gelekt bij CBR

Eerste halfjaar 71 medische dossiers gelekt bij CBR
29-08-2019 11:36 | Overig | auteur Redactie

DEN HAAG - Tussen januari en juni van dit jaar was het voor 71 personen mogelijk om het medisch dossier van iemand anders in te zien bij het CBR. Dat blijkt uit antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen op Kamervragen. In 2018 was er sprake van vijf soortgelijke gevallen van datalekken.

Volgens de minister is er echter in alle gevallen gehandeld volgens de binnen het CBR geldende procedure voor datalekken.

Volgens het CBR zijn de betrokken personen ingelicht volgens de AVG-wetgeving.

Het CBR heeft de datalekken pas begin augustus aan de minister gemeld nadat een journalist contact had gezocht met het CBR naar aanleiding van de medische gegevens die in de online omgeving van het CBR door onbevoegden in te zien waren.

Volgens de minister kampt het CBR met “problemen in het primaire proces, waardoor de gemiddelde doorlooptijd bij de behandeling van een aanvraag voor een gezondheidsverklaring te lang is. De leiding van het CBR werkt er hard aan om de problemen het hoofd te bieden”.

“Het CBR heeft een plan van aanpak opgesteld om de risico’s aan te pakken die uit de uitgevoerde privacy impact assessments van de bedrijf kritische ICT-systemen zijn gekomen. De betreffende activiteiten zijn in uitvoering. Via periodieke overleggen van mijn medewerkers met de CIO en de functionaris gegevensbescherming van het CBR wordt mijn ministerie door het CBR geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak”, besluit de minister haar antwoorden.