Clicky


Renovatie van baan 25R/07L op Brussels Airport in 2020

Renovatie van baan 25R/07L op Brussels Airport in 2020
10-09-2019 09:39 | Buitenland | auteur Redactie

ZAVENTEM - Na de grondige renovatiewerken van banen 25L/07R in 2015 en 01/19 in 2016, renoveert Brussels Airport Company van 13 juli tot 23 augustus 2020 baan 25R/07L. 24 jaar na de vorige renovatiewerken op deze baan, in 1996, moet de volledige baan dicht om gerenoveerd te worden, zodat het veilig landen en opstijgen van vliegtuigen gegarandeerd blijft.

Door de sluiting van deze baan is het baangebruik tijdens de werkzaamheden op Brussels Airport anders dan in normale omstandigheden. Om de sluiting van de baan en de impact van deze werken in de tijd te beperken wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt.

Werkzaamheden

De bovenste asfaltlagen worden afgefreesd en opnieuw aangelegd over bijna de volledige oppervlakte van de baan (3,3km bij 45m). Dit vormt het belangrijkste en ook het meest ingrijpend onderdeel van deze renovatie. Aangezien alle verharding gerenoveerd wordt, moet ook het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, vervangen worden. Op plaatsen waar dit nu nog niet het geval is, wordt deze bebakening vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Ten slotte wordt ook de afwatering opnieuw aangelegd door middel van nieuwe goten en rioleringsbuizen.

Deze werken zorgen ervoor dat de levensduur van de baan met minstens 15 jaar verlengd wordt en werken van deze omvang niet meer nodig zijn in de komende jaren. Bovendien wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere werken uit te voeren en sluitingen van de baan op latere tijdstippen te vermijden. Het betreft werken aan de bekabeling van het hoogspannings- en datanetwerk, aan de palen van het bebakeningssysteem en herstellingen aan grasvelden.

Voorafgaand aan de renovatie en sluiting van de baan moeten er voorbereidende bebakeningswerken gebeuren waar banen 25R en 19 elkaar kruisen.

Baangebruik tijdens de werken

Als gevolg van de werkzaamheden zal het baangebruik op Brussels Airport anders zijn dan in normale omstandigheden.

Tijdens de werkzaamheden zal het baangebruik bepaald worden door luchtverkeersleider skeyes op basis van verschillende parameters, zoals onder andere het preferentieel baangebruik dat door de federale overheid bepaald wordt, de beschikbaarheid van vertrek- en landingsbanen en van de taxiwegen, de weersomstandigheden en de verkeersintensiteit. De veiligheid van het luchtverkeer krijgt daarbij altijd absolute voorrang. Daarnaast streven we ernaar om vertragingen voor passagiers zo veel mogelijk te vermijden.

Renovatie

De renovatie duurt zes weken en loopt van maandag 13 juli tot zondag 23 augustus 2020 waarbij baan 25R/07L volledig afgesloten is, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dit betekent dat deze baan niet beschikbaar is voor vertrekken of landingen.

Daarom wordt er een alternatieve configuratie voor het baangebruik gekozen. Indien de eerder aangehaalde parameters het toelaten, wordt baan 19 meestal gebruikt voor vertrekken en landingen.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat baan 25R/07L gesloten wordt voor de renovatie, wordt er gewerkt aan de kruising van baan 25R met baan 19. Deze werkzaamheden worden enkel uitgevoerd tussen 18:00 uur ’s avonds en 10:00 uur ’s ochtends de volgende dag om de impact op de operationele werking van de luchthaven te beperken. Ze vinden plaats vijf dagen voor de sluiting, namelijk van 8 juli tot de ochtend van 13 juli. Dit betekent dat gedurende die periode:

  • Landingen niet mogelijk zijn op banen 25R en 19. Op banen 07L en 01 is de beschikbare landingsafstand verkort;
  • Vertrekken niet mogelijk zijn op banen 07L en 01. Op banen 25R en 19 is de beschikbare vertrekafstand verkort.

Indien de eerder aangehaalde parameters het toelaten (onder andere de windrichting), wordt het baangebruik in normale omstandigheden gerespecteerd voor vertrekken en vinden landingen plaats op baan 25L.