Clicky


Beieren: langer grenscontroles met Oostenrijk

Beieren: langer grenscontroles met Oostenrijk
15-09-2019 19:18 | Buitenland | auteur ANP/DPA

MÜNCHEN - De Duitse deelstaat Beieren wil na november een verlenging van de grenscontroles tussen Duitsland en Oostenrijk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Beieren, Joachim Herrmann, zijn de controles dringend nodig. "We hebben grensbewaking nodig vooral vanuit het oogpunt van migratie en veiligheid. Net als voorheen worden onze EU-buitengrenzen niet toereikend bewaakt", zei hij met een verwijzing naar het gestegen aantal migranten in Griekenland.

Herrmann meldt dat de staatspolitie van Beieren in het afgelopen jaar aan de grens met Oostenrijk meer dan 6000 personen heeft tegengehouden, die illegaal het land wilden binnenkomen. Voor het huidige jaar lijkt dat aantal ongeveer gelijk te blijven. "Het opheffen van de grenscontroles zou opgevat kunnen worden als het openen van de grenzen en de migratiedruk verder laten oplopen", denkt de minister.

Duitsland heeft grenscontroles aan de grens met Oostenrijk sinds de herfst van 2015. Tienduizenden migranten trokken toen via de Balkan-route van Griekenland naar Duitsland.