Clicky


ILT: Groningen Airport Eelde binnen de normen voor geluid en milieu

ILT: Groningen Airport Eelde binnen de normen voor geluid en milieu
18-09-2019 10:23 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG  - Groningen Airport Eelde (GAE) is, net als voorgaande gebruiksjaren, binnen de geluid- en milieunormen gebleven. Dit constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de handhavingsrapportage 2018-2019. Wel constateerde de inspectie één overtreding met betrekking tot het naleven van de openingstijden van de luchthaven. Daarnaast constateerde de inspectie 2 overtredingen met betrekking tot het correct volgen van de vertrekprocedures door gezagvoerders.

De ILT heeft de exploitant van de luchthaven een waarschuwing gestuurd voor de vlucht die plaatsvond buiten openingstijd. De exploitant heeft naar aanleiding hiervan actie ondernomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De openingstijden van de luchthaven zijn bedoeld ter  bescherming van de omwonenden.

Vertrekprocedure

De luchtvaartmaatschappijen (2) die de vertrekprocedure niet goed hebben gevolgd, hebben een waarschuwingsbrief van de ILT ontvangen. Ieder vliegtuig moet volgens vaste routes vliegen. Uit de rapportage blijkt dat er 2 keer zonder geldige reden is afgeweken van de route.

Volledige inzage

De rapportage bestrijkt de periode 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. De exploitant van de luchthaven heeft de ILT volledige inzage gegeven in de benodigde informatie. De exploitant heeft hiermee voldaan aan de wettelijke plicht om dit jaarlijks te doen. De informatie betreft naast de exploitant (GAE) ook de gebruikers van de luchthaven, zoals luchtvaartmaatschappijen en partijen die medisch noodzakelijke-, militaire- valscherm- en les- en oefenvluchten uitvoeren vanaf het vliegveld.

Alle luchthavens in Nederland, waaronder GAE, moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit.