Clicky


Werkloosheid gestegen naar 3,5 procent

Werkloosheid gestegen naar 3,5 procent
19-09-2019 09:55 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7000 per maand gestegen naar 321.000. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli was dat 3,4 procent. De stijging van het aantal werklozen deed zich voor in de leeftijdsgroepen tot 45 jaar. In totaal hadden 4,1 miljoen mensen in augustus om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5000 per maand afgenomen.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte vorige maand 237.000 WW-uitkeringen. Dat zijn er bijna 42.000 minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van juli steeg het aantal WW-uitkeringen wel, maar dat heeft onder meer te maken met de traditionele 'zomerpiek" bij met name pedagogische beroepen. Tijdelijke contracten worden beëindigd omdat het werk afloopt en niet voldoende vakantiedagen zijn opgebouwd om de hele zomer doorbetaald te krijgen.

Het UWV meldde verder dat de stijging van het aantal WW-uitkeringen ook zichtbaar was in vrijwel alle andere sectoren. Omdat de economie iets minder snel groeit, duurt het gemiddeld weer iets langer voordat mensen vanuit de WW een baan vinden, aldus de instantie.