Clicky


'Verlaag snelheid en stop groei vliegverkeer'

'Verlaag snelheid en stop groei vliegverkeer'
25-09-2019 18:18 | Binnenland | auteur ANP

DEN HAAG - Gewone mensen en kleine bedrijven zullen last blijven houden van de gevolgen van het stikstofprobleem als het kabinet vasthoudt aan "politieke totempalen zoals 130 rijden en groei van het vliegverkeer". Dat stelt Milieudefensie naar aanleiding van het advies van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid.

De milieuorganisatie pleit voor een aantal ingrijpende besluiten om de uitstoot van stikstof te verminderen: de maximumsnelheid op de snelweg moet volgens Milieudefensie naar 100 kilometer per uur worden teruggebracht. De veestapel moet kleiner "met fatsoenlijke compensatie voor boeren" en Lelystad Airport moet van de baan, vindt de organisatie. "Zodat de natuur kan herstellen en er weer ruimte komt om huizen te bouwen."

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) vindt het positief dat de commissie-Remkes adviseert volop in te zetten op natuur en natuurherstel. De voorgestelde aanpak voor de veehouderij biedt volgens het WWF goede kansen voor de noodzakelijke omslag naar een natuurvriendelijke landbouw. "Om dit mogelijk te maken is wel sterke overheidsregie nodig. Het vraagt dan ook lef van dit kabinet om de stevige keuzes die nodig zijn zo snel mogelijk te realiseren."

Ook Greenpeace vindt dat het kabinet de commissie-Remkes moet volgen. "De enige structurele oplossing is het fors terugdringen van het aantal koeien, kippen en varkens in ons land. De tijd van peperdure technieken is voorbij. De Nederlandse landbouw is verantwoordelijk voor maar liefst 65 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot. Minder dieren is niet alleen goed voor onze natuur, maar levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatcrisis en ontbossing voor veevoer. Zowel landbouw, luchtvaart, wegverkeer als industrie zijn aan zet. " Greenpeace wil wel dat boeren een eerlijk toekomstperspectief krijgen en financieel geholpen worden in de omslag naar 'écht' duurzame landbouw."