Clicky


Linkse partijen blij met stikstofadvies

Linkse partijen blij met stikstofadvies
25-09-2019 18:29 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - De linkse oppositie in de Tweede Kamer is te spreken over de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. "Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest", twittert Kamerlid Laura Bromet.

Politiek leider Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een "revolutionair advies" dat het kabinet snel moet uitvoeren. "Breng de maximumsnelheid omlaag en verklein de veestapel. We moeten de natuur herstellen. Het kabinet heeft geen enkele reden meer om te wachten. Het is tijd voor actie."

De PvdA vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor het stikstofprobleem en zegt het advies van de commissie Remkes goed te gaan bestuderen. "Op het eerste gezicht bevat het goede eerste stappen, maar ook nog veel knelpunten", aldus Kamerlid William Moorlag. "Het kabinet moet vol aan de bak".

Volgens SP'er Frank Futselaar oordeelt de commissie-Remkes "echt snoeihard" over het stikstofbeleid van de overheid tot nu toe. "Actie is nu noodzakelijk", vindt ook hij, met name bij de sanering van veebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden.

De SGP daarentegen vindt dat de commissie te veel de nadruk legt op de landbouw. "Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners", zegt Kamerlid Roelof Bisschop. "Natuurlijk moet óók de landbouw haar steentje bijdragen aan een schonere lucht, maar als bijvoorbeeld het vliegverkeer helemaal buiten schot blijft, is dat oneerlijk en onrechtvaardig."

Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren vindt juist dat de veehouderij, "de grootste veroorzaker van verzuring in natuurgebieden, halfhartig wordt aangepakt". Het stoort haar met name dat naast de noodzakelijke sanering ook meteen "de subsidiebeurs wordt getrokken".

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat Remkes niet geadviseerd heeft de stikstofregels te versoepelen. "In plaats van met noodwetgeving te komen adviseert Remkes nu om de veehouderij te saneren, de maximumsnelheid op wegen te verlagen en het onmogelijk te maken om normaal te bouwen. Nederland wordt verder op slot gezet", concludeert PVV-leider Geert Wilders.

Forum voor Democratie stelt dat het "stikstofverbod" van tafel moet. Remkes komt niet met een oplossing, maar met radicale plannen die op de korte termijn niets veranderen en op lange termijn de problemen alleen maar groter maken, vindt Forum-kopman Thierry Baudet . Hij noemt het "enorm" verlagen van de maximumsnelheid en het "drastisch" verkleinen van de veestapel dramatisch voor ons land: "een economische strop."