Clicky


Baansturing op Rotterdam The Hague Airport stopgezet

Baansturing op Rotterdam The Hague Airport stopgezet
27-09-2019 10:39 | Algemeen | auteur Redactie

ROTTERDAM - De baansturing op Rotterdam The Hague Airport is stopgezet. Baansturing hield in dit geval in dat, wanneer het veilig is, geland wordt vanuit de richting Lansingerland. De maatregel is op 20 mei jongstleden ingesteld om te zorgen dat de belasting van het handhavingspunt bij Schiedam binnen de toegestane normen zou blijven. Baansturing is een forse maatregel die in sommige gevallen leidt tot omvliegen. Daarom wordt deze maatregel zo kort als mogelijk ingezet.

In het gebruiksplan jaar 2018 (1 november 2017 – 31 oktober 2018)  is de geluidsbelasting bij het handhavingspunt in Schiedam overschreden door de uitzonderlijk lang aanhoudende oostenwind in de zomer. Daarop heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het hebben van een beheersplan.

De baansturing was een onderdeel van dit beheersplan. Daarnaast werd door twee wekelijkse monitoring de ontwikkelingen bij de handhavingspunten nauwlettend in de gaten gehouden. Daardoor werden afwijkingen eerder gezien en ook eerder dan in voorgaande seizoenen de baansturing bijgesteld.