Clicky


Sinotrans Limited neemt KLG Europe over

Sinotrans Limited neemt KLG Europe over
27-09-2019 13:17 | Bedrijfsovernames en fusies | auteur Redactie

VENLO - KLG Europe en Sinotrans hebben gisteren een overeenkomst ondertekend voor de overname van KLG Europe door Sinotrans, hetgeen in de komende maanden geëffectueerd zal worden, na de gebruikelijke goedkeuring van toezichthouders. Sinotrans zal dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 80 procent van de aandelen overnemen hetgeen medio 2020 uitgebreid zal worden tot 100 procent. Deze overeenkomst geldt voor alle Europese vestigingen van KLG Europe.

Door het ontbreken van opvolgers hebben de huidige eigenaren Ad en Kees Kuijken gezocht naar een sterke partij die de activiteiten van KLG Europe kan voortzetten en met de juiste strategie verder kan uitbouwen. Een van de belangrijkste criteria bij de keuze voor een nieuwe eigenaar was het behoud van de bestaande cultuur binnen KLG Europe, die de basis vormt voor de loyaliteit van de medewerkers binnen het bedrijf, naar de klanten, agenten en naar het hoge serviceniveau. Deze loyaliteit is ongetwijfeld de basis van het succes van de onderneming.

“Op het goede moment, op een verantwoorde manier, met een duidelijke visie en strategie de juiste beslissingen nemen, hoort bij goed ondernemerschap. Hierbij dien je ernstig rekening te houden met de continuïteit en groei van je bedrijf, de belangen van je personeel, je clientèle en je buitenlandse agenten en netwerken. Dit hebben wij altijd gezien als een van de kernwaardes van onze bedrijfsvoering en wij zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke pijler is geweest die aan het succes van KLG Europe heeft bijgedragen” aldus Ad en Kees Kuijken.

De contacten met Sinotrans zijn ontstaan door de intensieve samenwerking die KLG-ITM en Sinotrans hebben in China. Voor de 4PL, Control Tower en Supply Chain activiteiten die KLG-ITM uitvoert is Sinotrans een erg belangrijke partner. Mede daar zij in nagenoeg iedere stad in China een vestiging heeft, evenals in bijna alle Zuidoost Aziatische landen. Zij zijn daarmee overigens ook de grootste logistieke dienstverlener in Azië.

Sinotrans ziet in KLG Europe’s medewerkers, klanten, leveranciers en exclusief agenten/partner netwerk de ideale stepping stone voor haar ontwikkeling in Europa. KLG heeft dagelijkse vertrekken met groupage en deelzendingen naar nagenoeg elke bestemming in Europa en combineert hiervoor eigen auto’s en charters voor delivery on wheels en zowel agenten als hub-and-spoke netwerken voor distributie van de last-mile. De sterke geografische dekking binnen het Europese continent van KLG Europe gecombineerd met de kracht van Sinotrans in Azië biedt klanten van beide bedrijven een voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Beide partijen zien veel raakvlakken in elkaars bedrijfsvoeringen en visies en een enorme potentie in een geïntegreerde dienstverlening voor hun bestaande en potentiële klanten.

De activiteiten van KLG Europe zullen worden voortgezet onder de bekende bedrijfsnaam KLG Europe en de overname heeft geen consequenties voor personeel, management en partners waardoor alle bestaande contacten ongewijzigd blijven voor alle betrokken partijen.
Ad en Kees Kuijken blijven voorlopig in dienst van KLG Europe en staan garant voor een goede overdracht van de gehele organisatie. Ook nadien blijven beide heren in een adviserende functie beschikbaar voor het bedrijf.

Als nieuwe CEO is de heer Erik Loijen benoemd (huidig General Manager KLG Europe Venlo) en deze wordt eindverantwoordelijk voor alle twaalf Europese vestigingen van KLG Europe (ruim 1100 medewerkers).

Met het hoofdkantoor in Beijing was Sinotrans al meer dan 60 jaar in China actief toen het in 2003 een beursgenoteerde onderneming werd en sindsdien een nog grotere naamsbekendheid en een nog groter klantenbestand heeft weten uit te bouwen. Sinotrans is nu de grootste geïntegreerde logistieke dienstverlener in China met als belangrijkste activiteiten expeditie, logistiek, opslag en terminal services, leasing van logistiek equipment en andere activiteiten (waaronder verscheping, trucking en expres service).

Sinotrans heeft het grootste logistieke netwerk op het vasteland van China met vestigingen in alle provincies en grote steden. Het is Sinotrans’ strategie om wereldwijd een toonaangevend geïntegreerd logistiek platform op te bouwen. Om deze globale strategie verder vorm te geven werkt Sinotrans momenteel aan een substantiële uitbreiding van hun overzeese netwerk, inclusief agentennetwerken in ontwikkelingslanden en eigendomsnetwerken in de ontwikkelde landen, waaronder Europa, Australië etc.

Eind 2018 bedroeg de omzet van Sinotrans circa 10 miljard dollar en een totale activa van 9 miljard dollar. Sinotrans is beursgenoteerd zowel aan de beurs van Hongkong als aan de Shanghai Stock Exchange.