Clicky


D66 wil tempo bij aanpak stikstofprobleem

D66 wil tempo bij aanpak stikstofprobleem
04-10-2019 19:36 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - Coalitiepartij D66 wil dat het kabinet haast maakt bij het aanpakken van het stikstofprobleem. Fractievoorzitter Rob Jetten spreekt van "een eerste stap". "D66 wil de Hollandse natuur beschermen en snel weer huizen bouwen voor de mensen. Die richting kiest het kabinet nu ook. Nu tempo maken."

De overige regeringsfracties laten dergelijke oproepen achterwege. Ze noemen het van belang dat Nederland weer door kan met (bouw-)projecten en dat vergunningen weer mogelijk worden, zoals VVD-Kamerlid Mark Harbers het formuleert. Tegelijk wordt in het kabinetsplan volgens Harbers natuurherstel "serieus aangepakt voor een mooie en schone omgeving."

Harbers zegt geen land te willen "dat op slot zit, waar de economie onder druk komt en waar mensen hun baan dreigen te verliezen. Als mensen geen baan hebben, hebben ze weinig aan mooie natuur."

CDA en ChristenUnie

Ook het CDA reageert met instemming. Kamerlid Jaco Geurts: "Het CDA wil de balans herstellen waarbij gezond boerenverstand leidend is. Alle sectoren zullen daarom bij moeten dragen. Lokaal maatwerk is noodzakelijk om de bouw van woningen te hervatten en om maatregelen in de landbouw te kunnen doorvoeren. Het CDA wil geen gedwongen krimp maar vrijwilligheid voor perspectief en duidelijkheid voor onze boeren."

De ChristenUnie is eveneens op hoofdlijnen tevreden. "We investeren in natuurherstel. Er komt geen generieke inkrimping van de veestapel, maar we gaan boeren helpen als zij anders willen gaan boeren of willen stoppen. We investeren in kringlooplandbouw en innovatie in de landbouw. We verlagen de snelheid gericht op die plekken waar dat een positief effect heeft op de stikstofuitstoot" , zegt Kamerlid Carla Dik-Faber.