Clicky


Niet kosten maar tijd knelpunt bij digitalisering in de logistiek

Niet kosten maar tijd knelpunt bij digitalisering in de logistiek
31-10-2019 19:14 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

ZOETERMEER - Digitalisering wordt gezien als iets dat de organisatie voordelen kan opleveren, maar vaak wordt er toch van afgezien, of worden beslissingen over digitalisering ‘op de lange baan’ geschoven. Dit blijkt uit het ‘Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek’. Kosten worden minder vaak als knelpunt gezien dan tijd. De complexiteit van IT-implementaties en de koppeling met al bestaande IT-systemen in de organisatie blijken vaak struikelblokken te zijn bij digitaliseringsprocessen.

TLN, evofenedex en Beurtvaartadres trekken samen op om de (digitale) samenwerking in de logistieke keten verder te optimaliseren en te stimuleren. Inzicht in de wensen en behoeften van de bedrijven in de keten is daarvoor onmisbaar en daarom hebben de drie organisaties het ‘Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek’ uitgezet onder duizenden bedrijven. Het doel: de (digitale) samenwerking in de logistieke keten verder optimaliseren en stimuleren, om bedrijven toekomstbestendiger te maken.

Koplopers

Ruim 85 procent van de respondenten geeft aan digitalisering belangrijk tot zeer belangrijk te vinden voor de organisatie. Deze score is vrijwel gelijk verdeeld over de ondervraagde groepen: logistiek dienstverleners, expediteurs en vervoerders en aan de andere kant de handels- en productiebedrijven (verladers) inclusief eigen vervoerders. De waardering van de organisaties op het gebied van IT verschilt wel: bijna 30 procent van de logistiek dienstverleners ziet zichzelf als koploper op IT-gebied tegenover 11 procent van de verladers.

Verladers ervaren minder aansluiting tussen wat in de markt aan IT-oplossingen wordt aangeboden en wat men aan functionele eisen heeft. Een interpretatie van de verschillen is dat logistiek dienstverleners, vervoerders en expediteurs het accent meer leggen op procesoptimalisatie, terwijl verladers en eigen vervoerders zich meer richten op het vergroten van de kwaliteit en inzet van de data in de eigen organisatie.

Ook geeft een grote meerderheid (80 procent) van de ondervraagden aan dat digitalisering veel tot zeer veel heeft bijgedragen aan het rendement van de eigen organisatie. Bovendien wordt deze bijdrage in de toekomst net zo hoog ingeschat.

Digitaliseringsdoelen logistieke sector

Het behalen van meer efficiency en het verkrijgen van betere inzichten uit de bestaande data in de organisatie worden het meest genoemd als digitaliseringsdoel. Opvallend is dat meer innovatieve ontwikkelingen, zoals de inzet van kunstmatige intelligentie en analytics veel minder vaak als een business uitdaging worden benoemd. De voornaamste doelen die totale logistieke sector aangeeft te willen bereiken met digitalisering zijn: minder tijd kwijt zijn aan controles en administratieve werkzaamheden, het elimineren van repetitieve handelingen en klanten proactief informeren over de status of locatie van een verzending en real-time inzicht in de voorraad.

TLN en evofenedex achterban

Hoewel ruim 60 procent van de TLN achterban enkele tot vele interne systemen al geïntegreerd hebben, gaat data delen in de keten in ruim 80 procent van de gevallen volgens dit onderzoek nog via email of telefoon. Slechts 16 procent van de evofenedex achterban gebruiken platformen voor de verzending van vracht en/of goederen zoals Uber, Transporeon of andere digitale marktplaatsen. Een forse 72 procent verwacht ook niet dat zij binnen een jaar van platformen gebruik gaan maken. Vijf procent verwacht binnen nu en een jaar wel platformen in te zetten voor het transport.

Waardering eigen kennis en kunde

In het onderzoek kwam ook de stelling “Ik heb het gevoel dat ik volledig in control ben qua toepassingen van digitale oplossingen om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten” voor. Opvallend is dat van alle deelnemers die deze vraag hebben beantwoord, slechts 38,4 procent aangaf het met deze stelling eens of zeer eens te zijn. Duidelijk te zien is dat verladers een lagere gemiddelde score hebben dan de overige organisatietypen.

Digitale vrachtbrief

Aan deelnemers werd ook gevraagd van welke IT-innovatie ze veel verwachten in de toekomst: de e-CMR staat hierbij met stip op nummer 1 (49,6 procent). Een derde van de respondenten geeft aan zich momenteel te oriënteren op de e-CMR. De e-CMR blijkt dus een hot item te zijn, maar veel bedrijven wachten eerst af wat anderen doen.

Uitkomsten

Begin november worden de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt. Tijdens informatiesessies van TLN en evofenedex op de ICT & Logistiek beurs worden de opvallendste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De drie organisaties zijn ook aanwezig met een stand met het toepasselijke thema: Samen van A naar Data.

De ICT en Logistiek beurs vindt plaats in Jaarbeurs Utrecht op 5, 6 en 7 november.