Clicky


EU-controleurs nemen prestaties van Frontex onder de loep

EU-controleurs nemen prestaties van Frontex onder de loep
30-01-2020 11:39 | Overig | auteur Redactie

LUXEMBURG - De Europese Rekenkamer (ERK) is een onderzoek gestart om na te gaan of het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex), tot nu toe de lidstaten doeltreffend heeft ondersteund bij de uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer.

Vandaag hebben de controleurs een vooruitblik op de controle van Frontex gepubliceerd. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s.

Frontex (afgeleid van het Franse “frontières extérieures”) werd in 2004 opgericht om de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de EU te beheren. De oprichting ervan werd beschouwd als een cruciale stap in de richting van de ontwikkeling van een geïntegreerd grensbeheer in de EU, en zijn rol, begroting en middelen zijn sindsdien geleidelijk toegenomen.

Na de piek van 2015 op het gebied van migratie werden zijn bevoegdheden versterkt en werd het agentschap daadwerkelijk de Europese grens- en kustwacht. Zijn jaarlijkse subsidie uit de EU-begroting is aanzienlijk toegenomen, van 137 miljoen EUR in 2015 tot 322 miljoen EUR in 2020. Tegelijkertijd gaf de Europese Commissie het “nieuwe” agentschap groen licht voor de aanwerving van 1 000 personen in 2020.

Nieuwe regels, die in december 2019 van kracht werden, zullen de bevoegdheden van het agentschap verder versterken. Hierin wordt ook voorgesteld om de begroting voor Frontex voor de periode 2021‑2027 te verhogen tot 11 miljard EUR — voornamelijk om het permanente korps van 10 000 grenswachters van de lidstaten op te zetten en nieuwe uitrusting te kopen — en in de komende jaren het aantal eigen personeelsleden te verhogen naar 3 000.

“Frontex speelt een cruciale rol bij het tot stand brengen van een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de EU en is een belangrijke speler geworden op het gebied van migratiebeheer in Europa”, aldus Leo Brincat, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Bij onze controle zal worden nagegaan of het zijn taken doeltreffend uitvoert.”

De controleurs zullen onderzoeken of de kernactiviteiten van Frontex het geïntegreerd grensbeheer van de EU doeltreffend ondersteunen, met name of:

  • zijn monitoring van de situatie aan de buitengrenzen van de EU snelle en doelgerichte reacties op grensincidenten mogelijk maakt;
  • zijn risicoanalyses en kwetsbaarheidsbeoordelingen van de capaciteit van de lidstaten om hun grenzen te beheren nuttige instrumenten zijn voor de bescherming van de EU-grenzen;
  • zijn operationele respons bijdraagt tot de ontwikkeling van een geïntegreerd grensbeheer van de EU.

Het controleverslag zal naar verwachting in 2021 worden gepubliceerd.

De EU heeft meer dan 42 000 km kustlijn, bijna 9 000 km landgrenzen en ongeveer 300 internationale luchthavens. Sinds de inwerkingtreding van de Schengenovereenkomst in 1995 heeft de EU gestreefd naar de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Het doel was om de controles aan de binnengrenzen weg te nemen en tegelijkertijd ernstige grensoverschrijdende bedreigingen en uitdagingen aan te pakken zoals criminaliteit en migratie, door middel van een geïntegreerde strategie voor het beheer van de buitengrenzen.

Frontex voert vier kernactiviteiten uit die moeten bijdragen tot de uitvoering van geïntegreerd grensbeheer: situatiemonitoring, waarmee wordt beoogd een actueel beeld te geven van de situatie in de EU inzake de buitengrenzen en migratie; risicoanalyse en beoordeling van de capaciteit van de lidstaten om hun grenzen te beheren; operationele respons om illegale immigratie tegen te gaan, grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en de samenwerking van de kustwacht te versterken; terugkeersteun voor onderdanen van derde landen.