Clicky


Overeenkomst ondertekend: vaartuigen Rijkswaterstaat meten vanaf nu ook vaardieptes voor CoVadem

Overeenkomst ondertekend: vaartuigen Rijkswaterstaat meten vanaf nu ook vaardieptes voor CoVadem
17-03-2020 16:23 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

AMSTERDAM - Rijkswaterstaat neemt met ruim twintig patrouillevaartuigen deel aan CoVadem. De eerste schepen zijn al uitgerust met een CoVadem-Box die de gegevens van de dieptemeter aan boord doorstuurt naar het platform. Zo dragen ze bij aan het verzamelen van actuele en betrouwbare informatie over de diepte van vaarwegen, waarmee aangesloten scheepseigenaren hun voordeel kunnen doen.

Woensdag 11 maart ondertekenden Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement bij Rijkswaterstaat, en Meeuwis van Wirdum, algemeen directeur van CoVadem, de overeenkomst.

De ondertekening vond plaats aan boord van de RWS 82, een van de patrouillevaartuigen waarop al een CoVadem-Box is geïnstalleerd. Die voer voor de feestelijke gelegenheid met enkele medewerkers van Rijkswaterstaat en CoVadem een stuk over de Waal bij Nijmegen. Daar ligt een bekende verondieping in de rivier: de ‘harde laag van Nijmegen’. Bij laagwater hindert die de beroepsvaart.

Varen met voorkennis

CoVadem maakt ‘varen met voorkennis’ mogelijk. De naam is afkomstig van ‘coöperatieve vaardieptemetingen’. Het vernieuwende concept, voor en door binnenvaartondernemers, brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ van schepen te combineren met slimme big data-technieken.
Daarmee weet een abonnee exact wat de waterdiepte is over zijn gehele vaarroute. Op basis van die informatie kan hij beslissen wat de optimale hoeveelheid lading is die hij deze reis kan vervoeren. Daarnaast vergroot het de veiligheid, kan er zuiniger gevaren worden en gaat het rendement omhoog.

Hard op weg naar 250 schepen

Met de ruim 20 vaartuigen van Rijkswaterstaat erbij komt CoVadem inmiddels boven de 130 deelnemende schepen uit. “Om voldoende data te verzamelen hebben we er 250 nodig, zo hebben we berekend”, vertelde Meeuwijs van Wirdum. “De doelstelling is altijd geweest dat we eind dit jaar op dat aantal zitten. Dat gaan we halen. We zijn op dit moment in gesprek over circa 100 schepen, waarvan er naar schatting zeker 90 mee gaan doen. We zijn dus hard op weg.”

Samenwerking

Van Wirdum: “We gaan ook nog samen kijken hoe we de data weer slim kunnen teruggeven aan Rijkswaterstaat. Net als bij alle andere schepen geldt dat de gegevens eigendom blijven van de abonnee.”

“Wij juichen vernieuwing en doorontwikkeling toe”, zei Nancy Scheijven. “Varen gebeurt grotendeels op ervaring. Maar de techniek gaat verder en die kun je op meerdere manieren benutten. Door de dieptedata te verzamelen en die te verrijken komt meer informatie beschikbaar.”

Ook voor Rijkswaterstaat zelf kan die informatie nuttig zijn. Scheijven: “Een van de taken van onze vaartuigen is dieptepeiling en het aan de scheepvaart bekendmaken van de Minst Gepeilde Diepten. Maar bij calamiteiten of drukte door bijvoorbeeld laagwater, is dat een taak die er weleens bij in dreigt te schieten. Door de CoVadem-informatie kunnen we schepen en mensen hopelijk beter en doelmatiger inzetten.”

Doelmatiger meten en baggeren

“We blijven innoveren en investeren”, aldus Scheijven. “We hoeven niet alles alleen te doen als Rijkswaterstaat. Dat doen we liever samen. Dat is vaak ook beter.”

Als voorbeeld noemde ze dat de voortdurende metingen door het CoVadem-netwerk het mogelijk maken om vroegtijdig ondieptes te signaleren. “Dan kunnen onze vaartuigen daarop inspelen met hun dieptemetingen: bijvoorbeeld door vaker op die locaties te meten. Dan kunnen ze doelmatiger werken.”
Van Wirdum: “Als je vooraf een ondiepte ziet ontstaan, kan de baggeraar die voor het onderhoud op dat traject verantwoordelijk is, gericht en preventief baggeren.”