Clicky


Advocaat Generaal Europees Hof geeft FNV gelijk in zaak Van den Bosch Transporten

Advocaat Generaal Europees Hof geeft FNV gelijk in zaak Van den Bosch Transporten
30-04-2020 19:13 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

UTRECHT/ERP - De conclusie van de Advocaat Generaal van het Europese Hof van Justitie is dat de detacheringsregels ook van toepassing zijn op buitenlandse chauffeurs. Datr meldt FNV Transport & Logistiek donderdag. De FNV heeft in 2013 al een zaak aangespannen tegen Van den Bosch Transporten uit Erp. FNV wil dat buitenlandse chauffeurs die ritten uitvoeren in en vanuit Nederland betaald worden volgens de Nederlandse cao.

Edwin Atema van FNV-bestuurder bij Stichting VNB (Vervoersbond naleving cao Beroepsgoederenvervoer): "In Nederland en in Europa is er wet- en regelgeving die chauffeurs en nette bedrijven moet beschermen tegen loondumping en concurrentievervalsing. Veel daarvan bestaat alleen op papier en bereikt zelden de chauffeurs en nette bedrijven die bescherming verdienen. Met procedures als deze proberen we een fundamentele streep in het zand trekken en dat is met deze conclusie een stap dichterbij gekomen."

Het advies van de Advocaat Generaal is een belangrijke stap in het tegengaan van sociale dumping in het wegtransport. In de zaak van de FNV tegen Van den Bosch Transporten uit Erp over de inzet van buitenlandse chauffeurs is de Advocaat Generaal het dus met FNV eens dat detacheringsrichtlijn ook van toepassing is op chauffeurs die internationale ritten in en vanuit Nederland uitvoeren. Veelal wordt het advies van de Advocaat Generaal door het Hof gevolgd. Met deze conclusie komt de zaak de al vanaf 2013 loopt, in de laatste fase. Het is de verwachting dat het Europese Hof nog deze zomer een definitieve uitspraak doet over wat de FNV sociale dumping noemt, in het wegtransport.

Het Nederlandse transportbedrijf Van den Bosch maakt op twee manieren gebruik van chauffeurs die in dienst zijn van haar zusterbedrijven in Duitsland en Hongarije. Er werken chauffeurs die tijdelijk ritten uitvoeren voor Van den Bosch Nederland en er werken chauffeurs die dit altijd doen. De chauffeurs rijden die ritten niet in en vanuit Duitsland of Hongarije, maar doen dat in en vanuit Nederland. 

De chauffeurs kregen echter niet de lonen uit de Nederlandse cao maar kregen de veel lagere Duitse of Hongaarse lonen uitbetaald; sociale dumping. Als het Europees Hof het advies van de Advocaat Generaal overneemt hebben ook chauffeurs die tijdelijk internationale ritten doen, recht op de lonen en vergoedingen uit de Nederlandse cao. Chauffeurs die structureel vanuit Nederland werken kunnen los van de regels voor detachering, aanspraak maken op alle elementen uit de Nederlandse cao. 

Naast deze principiële zaak bij het Europese Hof (over detachering van tijdelijke chauffeurs) loopt er parallel nog een zaak tegen Van den Bosch Transporten. Daarbij claimt de FNV voor tien Hongaarse chauffeurs een miljoen euro aan achterstallig loon. Deze chauffeurs werkten niet tijdelijk, maar gewoonlijk in en vanuit Nederland. In die zaak heeft de Hoge Raad inmiddels bepaald dat het Gerechtshof Den Bosch de vorderingen ten onrechte heeft afgewezen. Deze zaak dient in juni weer bij het Gerechtshof in Leeuwarden. 

De Advocaat Generaal adviseert verder dat de vraag of een chauffeur gedetacheerd is, beantwoord moet worden op basis van dezelfde criteria zoals die gelden voor het bepalen van het permanente werkland. Waar de chauffeur rijdt, is van ondergeschikt belang. Het gaat erom waar de persoon woont, in welke plaats de vervoerswerkzaamheden worden georganiseerd en waar de chauffeurs hun opdrachten ontvangen. Ook naar welke plaats ze terugkeren na beëindiging van hun dienst is van belang. In deze zaak is dat stelselmatig van en naar Van den Bosch Transporten in Erp. 

De Advocaat Generaal concludeert verder dat het van belang is of de inlener en de werkgever aan elkaar gelieerd zijn, zoals bij Van den Bosch het geval is. Banden binnen concerns maken het volgens de Advocaat Generaal voor de betrokken ondernemingen makkelijk om een strategie uit te voeren, die erin bestaat de toepassing van de terbeschikkingstellingsregels te ontwijken. Misbruik voorkomen van buitenlandse medewerkers, is dus een belangrijke toets. Ook Cabotage, binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder, valt zondermeer onder detachering.