Clicky


Van den Bosch: advies advocaat-generaal geeft nog geen opheldering in complexe materie

Van den Bosch: advies advocaat-generaal geeft nog geen opheldering in complexe materie
01-05-2020 11:51 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

ERP - Naar aanleiding van vragen van de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over de uitleg van Europese regels, heeft de advocaat-generaal op 30 april 2020 zijn advies uitgebracht over hoe in zijn ogen het Europese recht moet worden toegepast. Dit betreft met name de vraag of de Detacheringsrichtlijn van toepassing is op het internationale wegvervoer. Dit advies is vooruitlopend op een definitieve uitspraak van het Europese Hof inzake de rechtszaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Van den Bosch Transporten.

De toepasbaarheid van de Detacheringsrichtlijn in het internationale wegvervoer is al jaren onderwerp van discussie. Het advies van de advocaat-generaal is dat de Detacheringrichtlijn van toepassing is op het wegvervoer. De advocaat-generaal neemt echter geen standpunt in welk recht van toepassing is en welk loon chauffeurs zouden moeten krijgen. Dat wordt aan de nationale rechter overgelaten.

Complexiteit

In een reactie benadrukt CEO Rico Daandels van Van den Bosch Transporten nogmaals de complexiteit van deze materie: “De toepasbaarheid van de geldende Detacheringsrichtlijn binnen het internationale wegtransport heeft herhaaldelijk tot discussie geleid. Ook de advocaat-generaal staat in zijn advies stil bij de complexiteit ervan en neemt geen standpunt in over de vraag welk recht in deze specifieke zaak van toepassing is. Tevens zegt hij niets over hoe tot vaststelling van toepasselijk recht moet worden gekomen. Dat is uitdrukkelijk voorbehouden aan de nationale rechter. Wij kijken uit naar de uitspraak van het Europese Hof en hopen daarmee duidelijkheid te verkrijgen over hoe een internationale chauffeur in Europa verloond moet worden.”

Vervolgtraject

Volgens Van den Bosch geeft het advies van de advocaat-generaal nog geen opheldering in deze complexe materie. Daandels blijft positief gestemd en wacht de uitspraak van het Europees Hof met vertrouwen af.