Clicky


'Tweede Kamer moet wetsvoorstel detacheringsrichtlijn Koolmees aanpassen'

'Tweede Kamer moet wetsvoorstel detacheringsrichtlijn Koolmees aanpassen'
08-05-2020 15:03 | Algemeen | auteur Redactie

UTRECHT - Op 12 mei wordt de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn behandeld in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het voorstel van minister Koolmees wordt niet geregeld dat arbeidsmigranten hetzelfde loon krijgen als hun Nederlandse collega’s. Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV: "Wij roepen politieke partijen op hier kritisch naar te kijken en de wet aan te passen."

De herziene detacheringsrichtlijn is de Europese richtlijn die gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek moet realiseren. In het huidige wetsvoorstel van minister Koolmees om deze wet in Nederland in te voeren, wordt dit echter niet bereikt. Boufangacha: "Cao-ontduiking en schijndetachering is nog volop mogelijk. Het is absoluut niet goed dat je concurrentie tussen werkenden een wettelijke basis blijft bieden."

FNV heeft daarom in een brief aan de politieke fracties concrete voorstellen gedaan voor verbetering van het wetsvoorstel van Koolmees waarover de Tweede Kamer later dit jaar stemt. Alle EU-lidstaten moeten de wet in juli 2020 hebben ingevoerd.

Gelijk loon voor gelijk werk

Arbeidsmigranten zijn goed vertegenwoordigd in de vitale beroepen waar nu veel waardering voor is, maar waar de lonen in het algemeen laag zijn. Vaak worden arbeidsmigranten niet gelijk beloond. Op bouwplaatsen, in de metaalsector, logistiek, vleesverwerking, agrarische sector en industrie is er concurrentie op loonkosten. FNV heeft vele voorbeelden waar mensen op één werkplek niet hetzelfde beloond worden voor hetzelfde werk. 

Oneerlijke concurrentie

"Bovendien hebben de bedrijven die zich netjes aan de Nederlandse cao’s houden zo te maken met oneerlijke concurrentie. Een concurrentievoorsprong wordt gefinancierd door werknemers uit te knijpen, Nederland onwaardig. Zo komen we in een race naar beneden en een vergaande concurrentie op loonkosten terecht", vertelt Boufangacha.

Schijndetachering

Ook werken vele arbeidsmigranten jarenlang op een detacheringscontract in Nederland. Boufangacha: "Schijndetachering moet onmogelijk worden gemaakt. De essentie van detachering is dat het gaat om een kortdurend werkverband. Maar wij weten dat veel werknemers soms jarenlang op onzekere contracten moeten werken voor dezelfde baas. Daaraan moet een eind komen en dat kunnen we nu regelen."