Clicky


Viapass: wegvervoer klimt uit dal

Viapass: wegvervoer klimt uit dal
13-05-2020 14:54 | Financieel | auteur Redactie

BRUSSEL - De Corona-crisis heeft een ingrijpende impact op de samenleving en op de economie. De cijfers van het vrachtvervoer over de weg geven een redelijk getrouw beeld van de economische activiteit in het land in quasi real time. Tijdens een normale werkweek telt Viapass, de toezichthoudende en coördinerende overheidsorganisatie voor de kilometerheffing in België, gemiddeld 146.000 zware vrachtwagens per werkdag op de tolwegen in de drie Belgische gewesten. Viapass houdt deze gegevens van de vrachtwagens uiteraard nauwgezet bij.

In het prille begin van COVID19, nog voor de lockdown-maatregelen, zagen we dat het vrachtvervoer niet leek te zijn getroffen; gereden tolkilometers en aantallen wagens bleven vrij constant. Na de effectieve lockdown-richtlijnen zag men echter een duidelijk waarneembare impact (vanaf 19/03). Een week na de lockdown beslissing van 18/03, was de activiteit van vrachtvervoer over de weg afgenomen tot gemiddeld 28 procent op sommige dagen, tegenover wat normaal waarneembaar is in dezelfde periode van het jaar.

In de week van zondag 3 mei tot zondag 10 mei reden er over de Belgische tolwegen 714.254 vrachtwagens. Daarvan waren er 401.578 Belgisch en 312676 niet-Belgische voertuigen. Op een typische werkdag vorige week, reden er gemiddeld 131.000 wagens. Dat zijn er ongeveer 6 procent meer dan de week voordien, en 12-13 procent meer dan begin april, in volle Covid-crisis.

We leiden uit de grafieken af dat de situatie zich geleidelijk aan het herstellen is en het vrachtvervoer over de weg opnieuw uit het dal opklimt.
Deze herneming gebeurt sneller bij voertuigen met een Belgische nummerplaat waar men een stijging begint waar te nemen in de week juist na Pasen. Vorige week lagen deze aantallen nog 7 procent onder de normale aantallen Belgische vrachtwagens op onze wegen.

Dit kan echter nog niet worden gezegd van voertuigen met een buitenlandse nummerplaat die slechts langzaam uit het Covid-dal geraken; met een achterstand van grofweg 20 procent tegenover de normale toestand, is hun stijging niet van dezelfde grootorde en bovendien waarneembaar met een week vertraging tegenover de in België geregistreerde voertuigen.

Als alle vrachtverkeer samen in beschouwing wordt genomen, zijn we nog bijna 15 procent verwijderd van de gemiddelde normale toestand.