Clicky


Geluidmeldingen over Rotterdam The Hague Airport in 2019 fors toegenomen

Geluidmeldingen over Rotterdam The Hague Airport in 2019 fors toegenomen
20-05-2020 17:20 | Algemeen | auteur Redactie

ROTTERDAM - In 2019 kwamen ruim 62.650 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. Het aantal meldingen steeg met 81 procent ten opzichte van 2018. Het aantal vluchten was vergelijkbaar met het aantal in 2018. Dat blijkt uit de jaarrapportage met een analyse over meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport van DCMR. De jaarrapportage brengt de geluidimpact van de luchthaven op de omgeving in beeld.

Aantal meldingen

In totaal waren er 1.886 melders. Het aantal frequente melders verdubbelde naar 72 personen. Dat is 4 procent van het totaal aantal melders. Zij zijn verantwoordelijk voor 75 procent van de meldingen.

In de gemeenten Rotterdam (105 procent) en Schiedam (205 procent) steeg het aantal meldingen fors. Maar het aantal meldingen uit gemeenten die op grotere afstand van de luchthaven liggen, steeg relatief meer.

Aard en oorzaak

De meeste meldingen gaan over de grote luchtvaart en vooral over de vliegtuigbewegingen in de vroege ochtend (07:00 – 08:00 uur) of late avond (22:00 – 01:00 uur). De toename van het aantal meldingen is deels te verklaren door een aantal trends in het gebruik van de luchthaven en het (omliggende) luchtruim. De zomerperiode onderscheidt zich qua aantal vluchten steeds meer van de winter waardoor het verschil in geluidproductie tussen beide perioden steeds groter wordt.

Ook de invloed van het Schipholverkeer zorgt voor afwijkende vliegtuigbewegingen, wat meer hinder voor de omwonenden oplevert.

Advies

DCMR adviseert om het onderzoek naar de optimalisatie van vertrekroutes voort te zetten. Uit de analyse in het jaarrapport blijkt opnieuw de noodzaak om dit verder uit te werken.

Daarnaast beveelt DCMR aan om de trends in het gebruik van de luchthaven die extra hinder veroorzaken, zoveel mogelijk te ontmoedigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invloed van schipholverkeer en het fenomeen van ‘door de nacht heen vliegen’ waardoor ’s avonds laat gestart en ’s ochtends vroeg geland wordt.