Clicky


Juridische strijd Schiphol en Chipshol over gronden rondom luchthaven na 17 jaar eindelijk beëindigd

Juridische strijd Schiphol en Chipshol over gronden rondom luchthaven na 17 jaar eindelijk beëindigd
03-06-2020 16:31 | Zakelijk Nieuws | auteur Redactie

AMSTERDAM - Gebiedsontwikkelaar Chipshol en de Luchthaven Schiphol hebben een schikking getroffen over alle nog lopende claims inzake het Groenenbergterrein. Een dochtervennootschap van Chipshol, die schadeclaims tegen zowel de luchthaven als Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft gewonnen, wordt door Schiphol overgenomen. In de koopsom zijn zowel de claim tegen Schiphol als tegen LVNL verdisconteerd. Hiermee komt na 17 jaar een einde aan de juridische strijd tussen Chipshol en Schiphol. Over de hoogte van de koopsom worden geen mededelingen gedaan.

Het Groenenbergterrein, waarop Chipshol ruim 100.000 m2 logistieke faciliteiten wilde bouwen, was jarenlang de bron van een conflict tussen Chipshol enerzijds en Schiphol, de LVNL, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland anderzijds. Deze partijen hebben, zo blijkt uit diverse rechterlijke vonnissen, op onjuiste gronden de ontwikkeling van het Groenenbergterrein vanaf 1999 onmogelijk gemaakt.

Om bebouwing te verhinderen werd de Operatie Groenenbergterrein in gang gezet die in 2003 resulteerde in een bouwverbod voor het hele terrein. Een groot aantal langlopende procedures was het gevolg waarna Chipshol in 2014 besloot tot verkoop van het gehele terrein aan de Franse belegger AEW. Deze kreeg vervolgens toestemming voor de bouw van een logistiek complex dat groter en hoger was dan de voorgenomen bouwplannen van Chipshol.

In 2007 werden schikkingen getroffen met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland, voor respectievelijk € 1 miljoen en € 12 miljoen. Schiphol werd in 2007 veroordeeld om een voorschot te betalen van € 19 miljoen, maar legde nog dezelfde dag beslag op de bankrekening. Onlangs, op 8 januari, werd ook de LVNL na 14 jaar procederen veroordeeld een schadevergoeding aan Chipshol te betalen, van € 19,2 miljoen.

Peter Poot, directeur van Chipshol is verheugd dat er na jarenlang procederen een oplossing is gevonden, waardoor de procedures kunnen worden beëindigd. Eerder dit jaar verkocht Chipshol haar volledige Airport-City grondpositie van 850.000 m2 bij Badhoevedorp aan Schiphol (zie persbericht). Na die transactie zijn we in gesprek geraakt over de lopende claims. Complimenten voor directeur Jan Willem Weissink, van Schiphol Real Estate, die het initiatief heeft genomen voor de schikking. Zonder schikking had deze procedure, die al 17 jaar liep, nog 10 jaar kunnen duren.

Het gezegde ‘Justice delayed is justice denied’ is overigens wel van toepassing op deze zaak. Nu wij de claims Groenenbergterrein hebben opgelost blijft nog één claim over, de belangrijkste, tegen de Nederlandse Staat over voormalig rechter Westenberg, bekend geworden als de liegende rechter. Ik streef er naar ook deze zaak in der minne te schikken, met de Raad van de Rechtspraak.

Recent wonnen zowel voormalig Chipshol-advocaat Hugo Smit als voormalig NRC-journalist Micha Kat schadeclaims inzake Westenberg tot in hoogste instantie.

Corebusiness gewijzigd sinds 2000

Chipshol is bijna 20 jaar verwikkeld geweest in een juridisch gevecht met verschillende overheden, de luchthaven en de Luchtverkeersleiding Nederland, die de ontwikkeling van Chipshol-grondposities verhinderden. Daardoor veranderde de corebusiness van gebiedsontwikkeling noodgedwongen naar procederen over schade. Uiteindelijk besloot Chipshol in 2014 tot een traject van verkoop van haar grondposities. Dit traject is in 2020 met succes is afgerond.