Clicky


'Coronacrisis is diepste wereldwijde recessie sinds Tweede Wereldoorlog’

'Coronacrisis is diepste wereldwijde recessie sinds Tweede Wereldoorlog’
08-06-2020 18:23 | Coronacrisis | auteur ANP

WASHINGTON - De coronapandemie stort de wereld in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Opkomende economieën en ontwikkelingslanden maken als groep waarschijnlijk hun eerste economische krimpjaar in zeker zes decennia door. Dat schrijft de Wereldbank bij zijn nieuwe economische ramingen.

De organisatie uit Washington schat dat de wereldeconomie dit jaar met 5,2 procent krimpt. Vooral landen die erg afhankelijk zijn van handel, toerisme, uitvoer van grondstoffen en financiering uit het buitenland hebben het zwaar te verduren.

Meer geavanceerde economieën als de Verenigde Staten, Japan en veel Europese lidstaten krimpen in doorsnee met 7 procent. Voor de eurozone rekenen de economen op een min van 9,1 procent. De groep opkomende economieën en ontwikkelingslanden, met daarin bijvoorbeeld China, India, Rusland en Brazilië, doet gemiddeld een stap van 2,5 procent terug. Voor Nederland wordt geen specifiek cijfer gemeld.

Beperkt herstel

De coronacrisis is vaker in historisch perspectief geplaatst. Eerder vergeleek het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de crisis al met de Grote Depressie uit de jaren dertig. De Wereldbank duikt in dit nieuwe rapport verder de geschiedenis in. Zo keek het instituut ook naar groeicijfers gecorrigeerd voor de al eeuwen aanhoudende bevolkingsgroei in de wereld. Het aandeel landen dat door de coronacrisis krimp laat zien, blijkt dan het grootst sinds in ieder geval 1870.

De Wereldbank vreest dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen door de coronacrisis in extreme armoede terechtkomen, zo werd onlangs al bekend. De nieuwe ramingen stemmen de instelling dan ook somber. Wereldbank-vicepresident Ceyla Pazarbaşıoğlu spreekt van een "zeer ontnuchterende prognose".

Voor 2021 voorzien de economen wel weer een beperkt herstel. Wereldwijd is in hun basisscenario voor volgend jaar sprake van een plus van 4,2 procent. Maar de vooruitzichten zijn zeer onzeker en er zijn veel negatieve risico's. Als de pandemie langer aanhoudt dan gedacht dan ligt een sterkere economische neergang voor de hand. In een pessimistischer scenario rekent de Wereldbank voor 2020 bijvoorbeeld met een mondiale economische krimp van wel 8 procent.