Clicky


Groningen Airport Eelde houdt zich aan geluids- en gebruiksregels

Groningen Airport Eelde houdt zich aan geluids- en gebruiksregels
07-07-2020 12:01 | Algemeen | auteur Redactie

EELDE - Groningen Airport Eelde houdt zich aan de regels voor het gebruik van de luchthaven en aan de geluidsnormen. Dat staat in de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die vandaag door minister Van Nieuwenhuizen (IenW) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Groningen Airport Eelde is een van de regionale luchthavens van Nederland. Er zijn regels voor het gebruik van deze luchthavens en er gelden geluidsnormen. Ook zijn er regels voor het gebruik van de vertrekroutes die als doel hebben dat er zo min mogelijk over bewoond gebied gevlogen wordt.

De ILT controleert of de luchthaven en de partijen die vluchten uitvoeren, zich aan de normen en de regels houden. Gebeurt dat niet, dan neemt de ILT maatregelen, zoals het opleggen van een boete of een dwangsom. Na afloop van een gebruiksjaar stelt de ILT een handhavingsrapportage op waarin de resultaten van het toezicht staan. Deze beslaat de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Op de luchthaven zijn in totaal 293 vliegtuigbewegingen na 23.00 uur uitgevoerd. Hiervan vallen 291 vluchten in de categorie reddingsacties, hulpverlening of medische vluchten. Daarbij is een onmiddellijke start of landing vereist. Twee commerciële vluchten hadden volgens de dienstregeling voor 23.00 uur moeten starten of landen. De ILT constateert dat deze twee vluchten vielen onder de uitzonderingscategorieën zoals een technische storing van het luchtvaartuig (brandstofvoorziening) of een onverwacht vertragende omstandigheid (mist). Er is daarom geen sprake van onrechtmatigheden.

Groningen Airport Eelde en de gebruikers van de luchthaven overschreden de grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten niet. Bij parachutevluchten en circuitvluchten traden ook geen onrechtmatigheden op. Circuitvluchten zijn vliegtuigbewegingen in de onmiddellijke omgeving van het luchtvaartterrein als onderdeel van het lesvliegen. Van de maximaal 400 toegestane militaire vluchten zijn er 89 uitgevoerd.

De ILT onderzocht 43 vluchten die van de vertrekroutes afweken. Deze vluchten weken van de vertrekroute af door aanvullende instructies van de luchtverkeersleiding door meteorologische omstandigheden en/of conflicterend vliegverkeer. De ILT heeft geen maatregelen opgelegd.