Clicky


ILT: corona-effect merkbaar op Schiphol

ILT: corona-effect merkbaar op Schiphol
17-08-2020 19:03 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen van de kabinetsmaatregelen zijn ook merkbaar op Schiphol. De totale hoeveelheid geluid en de normen voor emissies en externe veiligheid zullen dit jaar naar verwachting niet overschreden worden. Dat staat in het halfjaarlijkse verslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de milieu- en veiligheidsaspecten van het vliegverkeer op Schiphol van 1 november 2019 tot en met 30 april 2020.

Als gevolg van de coronamaatregelen wordt er sinds maart 2020 overdag, maar ook ’s nachts een stuk minder gevlogen. Het aantal nachtvluchten is zo’n 26 procent lager dan in dezelfde periode van 2019. Naar verwachting wordt de norm van maximaal 32.000 nachtvluchten dit jaar niet overschreden.

Waarschuwing

De ILT heeft 1 luchtvaartmaatschappij een waarschuwing gegeven, omdat deze zonder geldige reden van een vertrekroute voor de nacht was afgeweken. De regels voor het routegebruik die voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gelden, zijn niet overtreden. De ILT constateerde ook geen overtredingen van de regels voor het baangebruik.

Vierde-baan-regel

De ILT heeft speciaal gelet op de ‘vierde-baan-regel’ van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS). Het gaat hier om een minimaal gebruik van een vierde baan met het oog op de beperking van de lokale geluidshinder. Het aantal vliegbewegingen is door de coronamaatregelen zo afgenomen dat de inzet van een vierde baan sinds april niet meer nodig was. Dat vermindert de kans dat de vierde-baan-regel dit jaar overschreden wordt. 

Oorzaakanalyse 2019

De ILT heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de geluidsnormoverschrijdingen in 2019. In dat jaar waren de overschrijdingen het gevolg van het vliegen volgens de regels van het NNHS. De ILT legt de sector daarom geen maatregelen op. Het NNHS moet nog worden vastgelegd in een nieuw Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, tot die tijd vliegt de sector volgens de regels van het NNHS.

Staat van Schiphol

Op basis van de Wet Luchtvaart brengt de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) elk half jaar verslag uit van de eerste helft van een zogenoemde gebruiksjaar (1 november tot en met 30 april). Ook over het gehele gebruiksjaar (1 november tot en met 31 oktober) brengt de ILT een verslag uit dat wordt opgenomen in de Staat van Schiphol van de ILT.