Clicky


Noord-Hollandse OV-reiziger geeft de bus een dikke voldoende

Noord-Hollandse OV-reiziger geeft de bus een dikke voldoende
19-08-2020 09:47 | Bedrijfsnieuws | auteur Redactie

HAARLEM - Het busvervoer in de regio’s Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord krijgt gemiddeld een 7,9 van de reiziger. In deze regio’s verzorgt de provincie Noord-Holland het busvervoer. In het ‘Jaarverslag 2019 Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland’ valt verder te lezen dat 90 procent van de bussen op tijd rijdt en dat er steeds meer bussen zonder uitstoot (zero-emissie) komen.

Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland: “Ik ben heel trots op de hoge waardering van onze reizigers. Dat is meer dan alleen een welverdiend schouderklopje voor de chauffeurs en andere medewerkers. Goed gewaardeerd openbaar vervoer wordt ook goed gebruikt. Iedereen die de bus pakt in plaats van de auto, draagt bij aan de leefbaarheid in Noord-Holland.”

Het ‘Jaarverslag 2019 Openbaar Vervoer provincie Noord-Holland’ rapporteert over het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer.

Aanbod

In totaal biedt de provincie 112 buslijnen aan, waaronder drie R-Netlijnen, twaalf buurtbussen en veertien scholierenlijnen. De meeste buslijnen rijden in Noord-Holland Noord. Dat is in oppervlakte dan ook het grootste concessiegebied van de provincie Noord-Holland.

Gebruik

In 2019 is het aantal reizigers in de Gooi en Vechtstreek met 4 procent ten opzichte van 2018 gestegen. In Haarlem-IJmond maakten 6 procent meer reizigers gebruik van de bus. Met name de betrouwbare en frequente R-Netlijnen 320 (Hilversum-Amsterdam), 382 (IJmuiden-Amsterdam) en 385 (Haarlem-IJmuiden) trokken in 2019 meer reizigers dan in 2018. In Noord-Holland Noord is het aantal reizigers in 2019 ten opzichte van 2018 vrijwel gelijk gebleven.

Kwaliteit

Het aantal bussen dat op tijd rijdt is opnieuw iets toegenomen en ligt net boven de 90 procent. De bus naar Zandvoort heeft het vaakst last van onvoorziene vertragingen. Op zomerse dagen loopt ook de bus vast in het drukke verkeer naar het strand. Ook het relatief hoge aantal uitgevallen ritten (0,39 procent) in het concessiegebied Haarlem-IJmond is daar deels door te verklaren. In de andere concessiegebieden ligt het rituitvalpercentage rond de 0,1. De klanttevredenheid wordt jaarlijks door het CROW in de landelijke OV-klantenbarometer gemeten. De reiziger geeft daarin het Noord-Hollandse busvervoer gemiddeld een 7,9, wat net iets hoger is dan het landelijke cijfer.

In dezelfde barometer laten reizigers weten vooral verbetermogelijkheden te zien in het aantal haltes en stiptheid. Verder valt op dat alhoewel chauffeurs meer incidenten melden dan in 2018, de reiziger de sociale veiligheid in 2019 vrijwel even hoog waardeert met een 8.

Minder uitstoot

De provincie wil dat de bussen die in haar opdracht rijden zo min mogelijk uitlaatgassen produceren en streeft daarom naar zo veel mogelijk elektrische bussen. Eind 2019 was bijna 34 procent van alle bussen in Noord-Holland Noord elektrisch en in Haarlem-IJmond zo’n 15 procent. In de Gooi en Vechtstreek reden in 2019 nog geen elektrische bussen.

Openbaar vervoer

De provincie Noord-Holland verleent in drie regio’s het alleenrecht voor het verzorgen van openbaar (bus)vervoer, de Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In alle drie de concessiegebieden verzorgde Connexxion in 2019 het openbaar vervoer in opdracht van de provincie Noord-Holland. In het gebied rondom Amsterdam is de Vervoerregio Amsterdam verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Maatregelen coronavirus

Terwijl in 2019 het aantal reizigers nog steeg, is in 2020 het gebruik van het openbaar vervoer afgenomen door de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus COVID-19 onder controle te houden. De impact hiervan op het OV-gebruik op lange termijn is nog niet te bepalen. Provincie Noord-Holland houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Samen met vervoerders en andere opdrachtgevers in het openbaar vervoer onderzoeken we wat vervoerders nodig hebben om Noord-Holland bereikbaar te houden en reizigers veilig te laten reizen.