Clicky


Stikstofuitstoot melkveesector in tweede kwartaal iets te hoog

Stikstofuitstoot melkveesector in tweede kwartaal iets te hoog
21-09-2020 16:47 | Binnenland | auteur ANP

AMSTERDAM - De stikstofuitstoot van de melkveesector lag in het tweede kwartaal van 2020 iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilogram stikstof. Het aantal runderen in de melkveehouderij was in het tweede kwartaal van 2020 iets hoger dan het gemiddelde aantal in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een kwartaalrapportage van de fosfaat- en stikstofuitscheiding van de Nederlandse veestapel.

Kwartaalrapportages over de stand van de fosfaat- en stikstofuitstoot worden altijd berekend op basis van een momentopname, in het tweede kwartaal gaat het om metingen op 1 juli 2020. Na afloop van elk kalenderjaar berekent het CBS de definitieve cijfers over de fosfaat- en stikstofexcretie van de veestapel.

De stikstofuitstoot van de melkveesector in 2019 kwam gemiddeld net onder het sectorplafond uit. De oorzaken van het verschil in uitscheiding tussen de momentopname van het tweede kwartaal in 2020 en de cijfers van 2019 zijn het iets hogere aantal melkkoeien en de grotere hoeveelheid vrouwelijk jongvee op 1 juli 2020, in vergelijking met het gemiddelde aantal in 2019. Daarnaast is de melkproductie per koe en daarmee de voederbehoefte toegenomen.

Het CBS stelt na afloop van elk kwartaal een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Verder meldt het CBS dat halverwege 2020 ongeveer een derde van de nertsenbedrijven geruimd is in verband met coronabesmettingen. Het aantal nertsen is evenredig verminderd.