Clicky


Febetra, TLV en UPTR bang voor veiligheid chauffeurs bij digitale vrijgave containers in Antwerpen

Febetra, TLV en UPTR bang voor veiligheid chauffeurs bij digitale vrijgave containers in Antwerpen
29-09-2020 11:25 | Criminaliteit | auteur Redactie

BRUSSEL - Midden september communiceerde het Havenbedrijf Antwerpen over de digitale vrijgave van containers in de haven van Antwerpen. Vanaf 1 januari 2021 wordt de Certified Pick up (CPu) van containers geïmplementeerd. Bij het afhalen van containers, dient de chauffeur een pincode in te geven. Bedoeling van CPu is om het genereren van die pincode te digitaliseren waarbij veiligheid en efficiëntie centraal staan en misbruik zoveel als mogelijk wordt uitgesloten.

Een verdere beveiliging van de haven van Antwerpen kunnen wij als transportsector enkel maar toejuichen. Bovendien kan het digitaliseren van de processen in de haven een win-winsituatie betekenen voor alle betrokken partijen. Het werk van de vervoerder wordt vergemakkelijkt wanneer hij bijvoorbeeld de absolute zekerheid heeft dat de afgehaalde container op douanevlak volkomen in orde is.

Febetra, TLV en UPTR vinden het ook een goede zaak dat CPu wordt geïmplementeerd in dialoog met alle logistieke partijen. Het creëren van draagvlak bij o.a. de vervoerders is uitermate belangrijk omdat het zorgt voor een efficiënte toepassing van het nieuwe systeem.

Toch leeft de vrees bij onze transportorganisaties en onze vervoerders dat CPu de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs en de transportondernemingen in het gedrang zal brengen.

De drugsmaffia zal het immers veel moeilijker hebben om zich toegang te verschaffen tot de containers binnen de haven en zal dan een andere uitweg zoeken. Het risico dat vrachtwagenbestuurders, die met de containers onderweg zijn, worden overvallen, wordt reëel. Gezien de marktwaarde van drugs zullen deze criminelen niet terugdeinzen voor gewelddadige acties.

Het scannen van alle containers van zodra ze van het schip komen, is voor de transportsector de meest efficiënte oplossing. Het zorgt voor een beveiligde haven maar ook voor transporten die in alle veiligheid kunnen uitgevoerd worden.

Febetra, TLV en UPTR vragen dat alle betrokken autoriteiten versneld werk maken van een 100 procent scanning van containers. De zoektocht naar een scantechnologie die van de haven van Antwerpen een veilige haven maakt voor iedereen, zonder daarbij het logistiek proces te verstoren, mag niet stilvallen.