Clicky


Pilot met drone-pakketlevering op binnenvaartschip in Rotterdamse haven

Pilot met drone-pakketlevering op binnenvaartschip in Rotterdamse haven [+video]
30-09-2020 17:17 | Binnenvaart | auteur Redactie

ROTTERDAM - Afgelopen weekend heeft de Dutch Drone Delta een pilot uitgevoerd waarbij een pakketje door middel van een drone op het binnenvaart-containerschip de Duancis werd afgeleverd. Op het moment van aflevering voer de Duancis met normale snelheid ter hoogte van het Eiland van Brienenoord. Het is het tweede deel van een serie pilots met delivery drones in de Rotterdamse haven.

Eerder dit jaar werd het offshore schip de Pioneering Spirit, afgemeerd in de Alexiahaven in de Maasvlakte, door een drone beleverd. Het doel van de vluchten is om te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan nog grotere efficiëntie en een gemakkelijke en klantvriendelijke doorvoer van schepen in de Rotterdamse haven.

Drones zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een grote impact hebben op vervoer en transport. De nieuwe Europese regelgeving maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Hiervoor zullen de komende jaren het luchtruim en de dronetechnologie in stappen gereed gemaakt worden. Deze delivery vluchten zijn hierbij een belangrijke eerste stap; een echt pakket wordt afgeleverd en de drone legt hiervoor een grote afstand af. Nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot. Om veilige en efficiënte dronevluchten buiten het zicht van de piloot te kunnen faciliteren, is een betrouwbaar mobiel netwerk op vlieghoogte nodig. KPN was bij deze vlucht betrokken en heeft de benodigde netwerkmetingen verricht.

Een binnenvaartschip is soms maar kort in de haven en heeft dan niet altijd de tijd om de auto van het schip af te zetten om spullen op te halen. Het online bestellen en laten leveren per drone van bijvoorbeeld reserveonderdelen kan dan veel tijd besparen.

Als een deel van alle transporten in de haven door drones wordt uitgevoerd, kan dat een aanzienlijk stillere omgeving geven, drones worden immers elektrisch aangedreven. Maar drones zijn natuurlijk niet volledig geluidsstil. Daarom onderzoekt de Dutch Drone Delta ook of het wenselijk is om bepaalde afstanden tot woningen te houden en hoe groot die afstand dan zou moeten zijn.

Dit soort testen geven bovendien eerste antwoorden op belangrijke vragen van aanbieders van drone-diensten; welke routes moeten ontwikkeld worden, hoeveel gewicht moet de drone kunnen vervoeren en hoe past drone-vervoer in de logistieke keten?

Dutch Drone Delta is een coalitie van Nederlandse partijen, die kennis en kunde bundelen om dronetoepassingen voor grootschalig vervoer en transport (Urban Air Mobility, UAM) in Nederland te realiseren. Het consortium is vanaf januari 2020 aan de slag met de essentiële vereisten voor een succesvolle toepassing van drones en Urban Air Mobility in onze samenleving, waaronder maatschappelijke acceptatie en een veilige samenwerking met de andere gebruikers van het luchtruim.

Door het inzetten van drones voor medische transporten, beveiliging, inspecties van onze infrastructuur en het vervoer van vracht en personen door de lucht, zullen drones van meerwaarde zijn voor de maatschappij. Partners zijn KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Royal Schiphol Group, Port of Rotterdam, KPN, a.s.r. schadeverzekeringen, Antea Group, Space53, Koninklijke NLR. Er wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat.