Clicky


De sluiskolk voor nieuwe zeesluis IJmuiden uitgebaggerd

De sluiskolk voor nieuwe zeesluis IJmuiden uitgebaggerd
30-09-2020 19:40 | Algemeen | auteur Redactie

IJMUIDEN - In elf weken tijd is 600.000 m3 zand uit de sluiskolk gebaggerd door de cutterzuiger de Biesbosch. De sluiskolk is nu op -19 m NAP-diepte. Met een grind -en betonlaag als bodembedekking komt de nieuwe zeesluis IJmuiden in het najaar van 2020 op de uiteindelijke diepte van 18m.

Wessel Mak, projectleider bij Van Oord, houdt zich bezig met het baggerwerk in de sluiskolk. Hij is al sinds 2014 betrokken bij de nieuwe zeesluis IJmuiden en vertelt over het baggeren.

Wessel Mak: "Op 29 juni 2020 zijn we gestart met baggeren in de sluiskolk. Na elf weken was de sluiskolk op diepte. De randen van de kolk zijn opgeschoond en de wanden zijn schoongespoten door duikers. Alleen de bodem ontbreekt nog."

Een proces van elf weken

Het uitbaggeren van de sluiskolk is een belangrijk en uitgebreid proces. Wessel vertelt over de werkzaamheden: "We baggeren de sluiskolk met de cutterzuiger en een kraanponton. De cutterzuiger gaat met ankers heen en weer. Ondertussen snijdt de snijkop het zand in de kolk los. De cutterzuiger zuigt het zand dan op. Via leidingen in de kolk gaat dit naar het sproeiponton. In de leidingen zit een zand-watermengsel. Vanuit het sproeiponton komt het mengsel in het sproeidepot in de vaarweg van het Noorderbuitentoeleidingskanaal. Vanuit daar wordt het zand weer opgebaggerd met de sleephopperzuiger en naar zee gebracht. Daar wordt het zand verspreid op een aangewezen locatie in de Noordzee."

Herhalende cyclus

Baggeren is een herhalende cyclus die 24 uur per dag doorgaat. Mak: "Baggeren is altijd een proces dat 24/7 doorgaat. Daar zijn de materiaalstukken ook voor gemaakt. Door ’s nachts ook te baggeren, kunnen we de overlast voor stakeholders, zoals omwonenden en gebruikers van de sluis, zo kort mogelijk maken. Het kraanponton baggert de randen strak langs de kolkwanden. Net als de duikers die de wanden schoonmaken, gaan zij ook 24 uur per dag door. Zij werken meestal vijf dagen. We plannen die werkzaamheden wel zoveel mogelijk overdag met een uitloop naar de avond en nacht."

Nu de sluiskolk op diepte is gebaggerd, wordt in het najaar de bodem gestort. Wessel: "De bodem moet keurig op diepte worden opgeleverd. We hebben tot -19 m NAP gebaggerd. Daarop komt een laag van 30-50 cm grind met daarbovenop een laag onderwaterbeton." 

Met circa 30.000 m3 is dit een van de grootste betonstort van de nieuwe zeesluis.

Communicatie als uitdaging

Bij zo’n groot en ingewikkeld proces moet je met veel dingen rekening houden. Je bent namelijk niet alleen. Wessel: "Vooral communicatie is een van de belangrijkste uitdagingen. Onze werkzaamheden zijn niet beperkt tot de sluiskolk, maar we zijn ook op zee om materiaal te verspreiden. Het is belangrijk dat we elkaar in het proces meenemen. We hebben hiervoor dagelijkse meetings waarin we vooruit kijken naar de werkzaamheden. Het is uniek dat we zo’n grote sluiskolk aan het uitbaggeren zijn."

Wessel is trots op zijn bijdrage aan de nieuwe zeesluis: "Ik denk dat je maar één keer in je leven de grootste zeesluis ter wereld kunt bouwen."