Clicky


Wat gebeurt er met verlaten (vracht)wagens langs de weg?

Wat gebeurt er met verlaten (vracht)wagens langs de weg?
06-10-2020 11:52 | Juridische Column | auteur Janina Hamann

Het hield de gemoederen bezig. Een beschimmelde auto die maandenlang op een carpoolplaats langs de A1 bij Apeldoorn stond. Maar ook een verlaten vrachtwagen die in juni dit jaar in Luik is aangetroffen. De vraag die velen zich stelden was wat er met dit soort verlaten wagens gebeurt.

Toevallig werd ik deze week gebeld door een cliënte die met een soortgelijke kwestie te maken had. Pal voor haar huis staat zeker al een halfjaar een verwaarloosde en beschimmelde auto. Binnenkort wil zij haar huis gaan verbouwen, waarvoor een hoogwerker moet worden geplaatst. Die auto staat dus in de weg. Uit haar eigen onderzoek bleek dat de auto geen geldige verzekering en apk meer had. Via een handhaver had zij vernomen dat de eigenaar in de gevangenis zat. Dat kon hij zien aan hand van het kenteken. Ondanks haar velen verzoeken aan haar gemeente om de auto weg te laten slepen, gebeurde er niets. Nu wil deze cliënte juridische stappen ondernemen. Ik heb voor haar uitgezocht welke mogelijkheden de wet biedt.

Zolang geen parkeerverbod, middels bebording, is ingesteld is de eigenaar van de (vracht)wagen niet verplicht om zijn wagen te verplaatsen. In de wet staat geen verplichting dat een (vracht)wagen na een beperkte duur moet worden verplaatst. Zolang een (vracht)wagen verzekerd is en een geldige apk heeft, is er in principe niets aan de hand.

Echter, op grond van artikel 170 lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet (Wvw) hebben de burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een (vracht)wagen te laten wegslepen als dat noodzakelijk is voor de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer. Vaak staat in een Algemene plaatselijke verordeningen (APV) van een gemeente dat het verboden is om een (vracht)wagen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeerd, op of aan de weg te parkeren.

De rechtbank Noord-Holland heeft eind 2019 uitspraak gedaan over een vergelijkbare zaak. Maandenlang stond een verwaarloosde auto geparkeerd in Zaandam. Het wegslepen van de auto was volgens de rechtbank met het oog op de veiligheid van de weg noodzakelijk. Bovendien heeft een verwaarloosde auto een uitlokkende werking op brandstichtende vandalen en kan dit dus ook een reden zijn voor een gemeente om de auto de laten wegslepen.

Een verwaarloosde (vracht)wagen staat dus niet alleen in de weg maar brengt ook een veiligheidsrisico met zich mee. Het is daarom zaak om de desbetreffende gemeente te verzoeken de wagen te verwijderen. Overigens zal een gemeente proberen om de opruimkosten op de eigenaar te verhalen. Bij vrachtwagens zal dit niet de chauffeur zijn maar het bedrijf waarvoor hij reed.

Bij vragen over het bovenstaande of voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Janina Hamann (070-3115411 of hamann@delissenmartens.nl), advocaat bestuursrecht bij Delissen Martens Advocaten.