Clicky


Europese Raad keurt spoorveiligheidsmaatregelen voor Kanaaltunnel na brexit goed

Europese Raad keurt spoorveiligheidsmaatregelen voor Kanaaltunnel na brexit goed
15-10-2020 12:10 | Politiek | auteur Redactie

BRUSSEL - De Europese Raad heeft woensdag wetgeving aangenomen die ook na het einde van de brexit-overgangsperiode zal zorgen voor de veilige en efficiënte exploitatie van de spoor­verbinding tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk door de Kanaaltunnel. Hierdoor blijft dezelfde wettelijke regeling gelden voor alle spoor­aangelegenheden binnen het geografische toepassings­gebied van de Kanaal­tunnel­concessie, ook het tracé dat onder Britse rechtsmacht valt. Ook blijft één enkele veiligheids­autoriteit toezicht houden op de toepassing van de regels.

De exploitatie van de Kanaaltunnel staat onder toezicht van een intergouvernementele commissie die is opgericht bij het Verdrag van Canterbury, dat Frankrijk en het VK in 1986 ondertekenden.

De wetgeving die woensdag is aangenomen bestaat uit een verordening tot wijziging van de EU-spoorwegveiligheids- en interoperabiliteitsregels en een besluit tot machtiging van Frankrijk om te onderhandelen over een wijziging van het Verdrag van Canterbury en het gewijzigde verdrag te ondertekenen en te sluiten. Zo kan de inter­gouvernementele commissie als veiligheids­autoriteit bevoegd blijven voor de toepassing van het EU-recht op de Kanaaltunnel.

De Raad heeft het besluit en de verordening aangenomen volgens de schriftelijke procedure. Het Europees Parlement stemde al op 8 oktober 2020 over de wetgeving, en hield daarbij rekening met wat al eerder met de Raad was overeengekomen.

Naar verwachting zullen beide instellingen de 2 wetgevings­stukken volgende week ondertekenen, in de marge van de plenaire vergadering van het Parlement. De bekendmaking in het Publicatieblad van de EU volgt op 22 oktober.