Clicky


KLM hoeft LIFO-beginsel bij ontslag cabinepersoneel door Covid niet toe te passen

KLM hoeft LIFO-beginsel bij ontslag cabinepersoneel door Covid niet toe te passen
20-10-2020 11:21 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

AMSTERDAM - De claim van Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), inhoudende dat KLM op grond van de cao het LIFO-beginsel (‘last in first out’) bij gedwongen ontslagen als gevolg van de Covid-crisis dient toe passen, is vandaag door het gerechtshof Amsterdam afgewezen.

Het hof heeft in hoger beroep geoordeeld dat in de cao voor KLM geen verplichting is opgenomen om een ontslagcommissie in te stellen. Het instellen van een ontslagcommissie is een wettelijk vereiste. Hieraan moet voldaan zijn, wil men afwijken van de wettelijke hoofdregel dat bij bedrijfseconomische ontslagen het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast.

Dit beginsel strekt ertoe dat het personeelsbestand zodanig wordt teruggebracht dat de leeftijdsopbouw zoveel mogelijk gelijk blijft. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam kwam al eerder tot eenzelfde beslissing.