Clicky


Enquête: helft ondervraagde chauffeurs rijdt te lang door

Enquête: helft ondervraagde chauffeurs rijdt te lang door
23-11-2020 08:52 | Overtredingen | auteur Redactie

HILVERSUM - Uit een enquête van tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) in samenwerking met de vakbonden onder ruim 1800 vrachtwagenchauffeurs blijkt dat de helft van de ondervraagde chauffeurs de rij- en rusttijdenwet overtreed. Zij rijden langer door dan wettelijk mag waardoor zij niet de benodigde rust krijgen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) noemt de uitkomsten heel ernstig: “Het is vooral slecht voor de verkeersveiligheid”.

Als meest voorkomende oorzaken worden genoemd: een strakke planning, op tijd bij de klant moeten zijn en een werkgever die verlangt dat er wordt doorgereden. Vijfenveertig procent van de vrachtwagenchauffeurs geeft aan: ik voel mij door een strakke planning onder druk gezet om de voorgeschreven rijtijden te overschrijden.

Zo zegt vrachtwagenchauffeur Arend-Jan Gielen tegen De Monitor: “Er is veel werkdruk, geen pauzes. De planlijsten zijn dermate kort afgesteld, dat je geen tijd hebt om te stoppen.” Ook het tekort aan parkeerplaatsen in Nederland blijkt een probleem. Driekwart van de ondervraagde vrachtwagenchauffeurs zegt daardoor in de knoei te komen met zijn rij- en rusttijden.

Acht procent chauffeurs werkt bij bedrijf dat sjoemelt met tachograaf

Acht procent van de vrachtwagenchauffeurs geeft aan dat zij werken bij een bedrijf dat sjoemelt met de tachograaf. In de helft van de gevallen wordt de (persoonlijke) bestuurderskaart verwisseld met die van een andere chauffeur of wordt er doorgereden zonder die kaart. Internationaal vrachtwagenchauffeur Mark (gefingeerde naam): “Als we aan het maximum aantal rij-uren zitten, kunnen we in een loods een andere pas halen en die in de tacho stoppen en dan nog zo’n zes uur doorrijden. Op papier lijkt het alsof iemand anders in de vrachtwagen heeft gereden.”

ILT: het gaat ons om kwaliteit

De helft van de ondervraagde chauffeurs geeft aan nog nooit te zijn onderworpen aan een (weg)controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die de rij- en rusttijdenwet handhaaft. De ILT haalt de Europese norm niet die stelt dat drie procent van de gewerkte dagen van vrachtwagenchauffeurs moeten worden gecontroleerd. Zelf vindt de ILT de handhaving op orde: het gaat hen om de kwaliteit van de controles en niet om kwantiteit.

Minister: inspecteur-generaal aanspreken op niet halen norm

Minister Van Nieuwenhuizen vindt de uitkomsten van de enquête heel ernstig. “Het is niet goed voor de chauffeurs zelf, want die hebben ook hun rust nodig, maar het is vooral slecht voor de verkeersveiligheid. Als mensen vermoeid achter het stuur zitten, dan komen er brokken van.” De minister belooft de inspecteur-generaal aan te spreken op het niet halen van de Europese norm: “Ik ga er vanuit dat het volgend jaar op orde is.” De minister bouwt daarnaast aan extra parkeerplekken.

TLN: effectieve controle belangrijk

Transport en Logistiek Nederland laat weten dat het beeld dat de enquête oproept niet past bij een bedrijfstak die veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden belangrijk vindt. “Effectieve controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport is van belang. Daarnaast ligt er een verantwoordelijkheid bij transportbedrijven, opdrachtgevers en rijders om het werk zodanig in te richten dat volgens de regels gewerkt kan worden. Dan is er ook een gelijk speelveld voor alle transporteurs.”