Clicky


Europese Hof: Detacheringsrichtlijn ook van toepassing op het internationaal wegtransport

Europese Hof: Detacheringsrichtlijn ook van toepassing op het internationaal wegtransport
01-12-2020 17:20 | Transport | auteur Redactie

LUXEMBURG - De Europese detacheringsregels gelden ook voor vrachtwagenchauffeurs die in dienst zijn van een buitenlands bedrijf die tijdelijk voor een Nederlands bedrijf, internationale ritten rijden. Dat heeft het Hof van Justitie in Luxemburg vandaag bepaald in een procedure die FNV in 2014 startte tegen Van den Bosch Transporten uit Erp. De uitspraak houdt in dat de chauffeurs, meestal uit lage lonenlanden, betaald moeten worden volgens de Nederlandse cao.

FNV reageert verheugd op de uitspraak van het Europese Hof. Edwin Atema van FNV-Stichting VNB: "Door de uitspraak worden buitenlandse chauffeurs beschermd tegen loondumping. Ook worden Nederlandse chauffeurs en nette werkgevers in het internationaal transport beschermd tegen concurrentievervalsing door andere bedrijven. De Hoge Raad moet de zaak Van den Bosch nu verder beoordelen aan de hand van deze positieve uitspraak."

Mobility Package

Volgens FNV komt de uitspraak als een mooie aanvulling op de recent in Brussel aangenomen regels voor detachering in het wegtransport. In de nieuwe regels, samen het Mobility Package genoemd, is voor de meeste internationale ritten bepaald dat de lonen van toepassing zijn van het land waarin geladen of gelost wordt. Met de uitspraak van het Europese Hof worden de eerste aanwijzingen gegeven onder welke omstandigheden voor chauffeurs, zoals bij Van den Bosch, het loon van bijvoorbeeld Nederland blijft gelden op een rit naar het buitenland.

Atema: "Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld chauffeurs in dienst van een Roemeens bedrijf die in opdracht van een Nederlands bedrijf alleen ritten tussen Nederland en Denemarken uitvoeren waarbij over alle ritten dan de Nederlandse cao van toepassing is. Zo wordt ook de loondumping in het internationaal echt aangepakt."

'Geen voldoende nauwe band'

Volgens Van Den Bosch Transporten richt de procedure zich kortgezegd op de beloning van chauffeurs in dienst van buitenlandse vestigingen van Van den Bosch, die internationale ritten hebben uitgevoerd in opdracht van Van den Bosch Transporten B.V. Het Europese Hof oordeelt, volgens van Den Bosch Transporten, vandaag dat Nederlands loon in dit geval niet van toepassing hoeft te zijn. Daarvoor moet namelijk sprake zijn van een ‘voldoende nauwe band’ tussen Nederland en de werkzaamheden van de buitenlandse chauffeurs. Dat de chauffeurs hun instructies vanuit Nederland zouden hebben ontvangen en/of hun ritten begonnen of beëindigden op het hoofdkantoor in Erp, is volgens het Europese Hof onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van een nauwe band. Ook het concernverband speelt hierbij geen rol volgens het Hof.

Stap naar duidelijkheid

CEO Rico Daandels van Van den Bosch voelt zich gesteund door de antwoorden van het Europese Hof. “Hieruit blijkt nogmaals dat wij onze internationale chauffeurs altijd op juiste wijze hebben beloond.” Volgens Daandels is de uitkomst van vandaag een nieuwe stap naar meer duidelijkheid: “Vanuit de hele sector is behoefte aan heldere regels rondom de beloning van chauffeurs in het Europese wegtransport. De geldende regelgeving is complex en laat ruimte voor discussie. Met de vragenbeantwoording schept het Hof meer duidelijkheid en uniformiteit voor de hele sector.”

Loondumping

FNV ziet in de sector al heel lang dat transportbedrijven als Van den Bosch in vijf minuten constructies van loondumping bedenken. Atema: "Waartegen wij dan weer jaren moeten procederen om het gelijk voor werknemers te halen. Nu zaken met de uitspraak van het hof en met de nieuwe Europese regels met de dag duidelijker worden, moet de norm weer worden dat chauffeurs niet elkaars concurrenten worden gemaakt, maar op basis van gelijk werk gelijk betaald worden."

Andere zaak

Naast de zaak bij het Europese Hof loopt er nog een andere zaak tegen Van den Bosch, waarin het Gerechtshof Leeuwarden op 28 december uitspraak zal doen. Die zaak gaat over tien Hongaarse chauffeurs die niet tijdelijk, zoals in de zaak bij het Europese Hof, maar gewoonlijk in en vanuit Nederland werken. Zij maken op basis daarvan aanspraak op uitbetaling van Nederlandse cao-lonen. De twee zaken hebben tot de Hoge Raad samen gelopen waarop de zaak over detachering is doorverwezen naar het Europese Hof en de zaak van de Hongaarse chauffeurs is terugverwezen naar het gerechtshof in Leeuwarden.

De FNV en Van den Bosch krijgen de gelegenheid te reageren op het arrest van het Europese Hof. Daarna zal de Hoge Raad zijn beslissing nemen in deze rechtszaak. Zowel Van den Bosch als het FNV zien het arrest van de Hoge Raad met belangstelling tegemoet.