Clicky


ILT waarschuwt: 'vervoer vuurwerk is verboden'

ILT waarschuwt: 'vervoer vuurwerk is verboden'
16-12-2020 13:52 | Binnenland | auteur Redactie

DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt particulieren dat het vervoer en het voorhanden hebben van vuurwerk niet is toegestaan. Dat geldt ook voor vuurwerk dat in het buitenland wordt gekocht. Uit de weg- en grenscontroles vuurwerk van de ILT blijkt dat consumenten nog steeds vuurwerk over de grens kopen en in de kofferbak meenemen naar Nederland. “Dat dit verboden is, lijkt niet voor iedereen duidelijk. Dat is jammer, want bij een controle zijn ze hun vuurwerk kwijt en riskeren ze een boete”, vertelt Reinder Auwema, inspecteur vuurwerk bij de ILT. “Vandaar dat we consumenten hier graag nog een keer op willen wijzen.”

Dit jaar mag in het kader van het tijdelijke en eenmalige vuurwerkverbod geen consumentenvuurwerk worden verkocht aan particulieren en/of worden afgestoken of vervoerd door particulieren. Uitzondering hierop is het zogeheten ‘fop- en schertsvuurwerk’ (F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

Als de ILT in haar controles vuurwerk tegenkomt, wordt het in beslag genomen en de eigenaar van het vuurwerk krijgt een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van hoeveel vuurwerk en wat voor soort vuurwerk wordt aangetroffen. De komende periode voert de ILT extra controles uit langs de grens, bij postpakketdiensten en langs de weg.

Rol van de ILT

De ILT houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving voor vuurwerk op grond van de Europese Pyro-richtlijn, de Ract en het Vuurwerkbesluit. Het doel van dit toezicht is het bevorderen van de veiligheid voor de consument. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht.

Het hele jaar door worden controles uitgevoerd door de ILT, waarbij heel gericht wordt gekeken naar het reguliere (consumenten)vuurwerk dat het grootste risico vormt. Dat zijn onder meer controles op de productveiligheid van vuurwerk, op de in- en uitvoer en het voorhanden hebben van vuurwerk. Deze controles vinden plaats bij de importeurs, postpakketdiensten, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

De ILT houdt geen toezicht op de opslag van vuurwerk. Bevoegd gezag voor de opslag is gemeente en/of provincie. De Regionale Uitvoering Dienst (RUD) is vaak het uitvoerend toezichthoudend orgaan namens het bevoegd gezag, zijnde de gemeente of provincie. Daarnaast is optreden tegen bezit en afsteken van verboden/illegaal vuurwerk geen taak van de ILT, maar van de politie.