Clicky


Transport en logistiek traag op weg terug in 2021

Transport en logistiek traag op weg terug in 2021
21-01-2021 08:35 | Coronacrisis | auteur Redactie

AMSTERDAM - De impact van de coronacrisis valt tot dusver mee in het goederenvervoer, maar juist flink tegen in het personenvervoer. Bovendien begint het jaar voor de luchtvaart en het OV in een nieuw dal. Ook als het herstel in de loop van 2021 inzet, blijft het verwachte volume daar nog tientallen procenten onder het niveau van 2019 steken.

Voor transport en logistiek van goederen pakt de opgeveerde internationale handel gunstig uit voor dit jaar. Tegelijkertijd remmen de krimp in de bouwsector en uitblijven van verdere groei van de vraag naar consumentengoederen af. Hierdoor laten wegvervoer en logistiek als grootste deelsectoren het komend jaar beperkte groei zien. Grootste lichtpunt in de sector blijft het pakketvervoer en de e-commerce logistiek die ook in 2021 profiteren van flink grotere onlinevolumes. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau.

Transport en Logistieksector herstelt deels in 2021, verschillen blijven groot

Na een gemiddelde krimp van 15 procent in 2020 en grote verschillen tussen deelsectoren veert het verwachte volume in transport en logistiek met 6 procent groei deels terug in 2021. Hiermee ligt het volume eind dit jaar nog ruim onder het oude de niveau. Rico Luman sectoreconoom: “Er blijft een wereld van verschil tussen personen- en goederenvervoer. Waar het personenvervoer nog aan het begin staat van herstel bleef het verlies voor het goederenvervoer in 2020 uiteindelijk beperkt en kan dit eind 2021 voor een flink deel zijn goedgemaakt."

Corona laat vooral in het personenvervoer diepe sporen achter

Het sterk getroffen personenvervoer zorgt voor forse negatieve uitslagen in de sectorcijfers. Anders dan voor het goederenvervoer is de impact van de coronacrisis voor het openbaar vervoer en de luchtvaart met ruim een halvering groot. Door de nieuwe virusmaatregelen in het najaar valt ten opzichte van eerder verwachtingen flink tegen. Uitgaande van het geleidelijk terugdraaien van de maatregelen in het tweede kwartaal zullen de reizigers in de tweede helft van dit jaar deels terugkeren wat weer perspectief geeft. Door blijvend meer thuiswerken en minder zakelijk reizen gaat het herstel naar verwachting echter lang duren. Zo gaat de NS voor het treinverkeer bijvoorbeeld uit van volledig herstel in 2025.

In goederentransport viel de impact juist mee, maar is het groeipotentieel beperkt

In de transport en logistiek van goederen bleef de volumedaling in 2020 naar verwachting beperkt tot gemiddeld zo’n 3 procent. Dit zal in 2021 met 1,5 procent groei deels worden goedgemaakt. Voor wegtransporteurs waar de orderportefeuille gevuld bleef, was 2020 door matiging van lonen en het uitblijven van dure files zelfs een relatief goed jaar. Op internationaal vlak is het relatief snelle herstel van de handelsstromen gunstig voor logistiek dienstverleners, ook al maakt het vervoer van en naar het VK met afbouw van voorraden na Brexit een langzame start. In het binnenland zorgen minder vervoer voor de bouw en een pas op de plaats voor de detailhandel (waaronder supermarkten) ervoor dat het herstel wordt afgeremd.

Pakketvervoer bouwt voort op impuls van 2020, wegtransporteurs profiteren mee

Het pakketvervoer en de e-commerce logistiek waren in 2020 het grote lichtpunt voor de transport en logistieksector. De toch al forse groei van e-fulfilment kreeg eind 2020 opnieuw een nieuwe impuls, waarmee het aantal in Nederland bezorgde pakketten ruimschoots boven de 500 mln. uitkwam. Hier bouwt de sector in 2021 met blijvend grotere volumes op voort. Met retailers zoals Blokker, Mediamarkt en Ikea die zelf meer logistieke regie in ‘the last mile’ willen, kunnen andere bedrijven in het wegtransport hiervan meeprofiteren.

Energietransitie en minder brandstofverbruik remmen het herstel in de scheepvaart

In de scheepvaart is de volumedaling van 2020 met de afhankelijkheid van bulkproducten in 2021 nog wel flink voelbaar. Zo blijft de groei van de binnenvaart door afbouw van het kolenvervoer, minder brandstofverbruik en minder bouwstoffen mager. Ook heeft de binnenvaart daarbij last van het kwakkelende vervoer over de belangrijke Rijn, waar verladers naar oplossingen zoeken voor wisselende waterstanden. Het groeiende binnenlandse vervoer kan dit nog onvoldoende compenseren.