Clicky


FNV: dringend injectie nodig om economie gezond te maken

FNV: dringend injectie nodig om economie gezond te maken
26-01-2021 09:47 | Financieel | auteur ANP

UTRECHT - Vakbond FNV roept het demissionaire kabinet op tot een miljardeninvestering om de Nederlandse economie weer gezond te maken. Daarbij waarschuwt de bond om niet de fouten te herhalen die bij het herstel uit de vorige crisis zijn gemaakt. Toen hield de overheid in de ogen van FNV de hand veel te stevig op de knip, waardoor Nederland veel langer in een crisis zat dan nodig was.

"Nu we kunnen vaccineren tegen het coronavirus heeft ook onze economie zo snel mogelijk een injectie nodig", zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga, die zich in het bijzonder richt op Bas van 't Wout, de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat in het demissionaire kabinet.

Volgens de vakbondsman is het "cruciaal" dat er wordt geïnvesteerd in maatschappelijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de veiligheid en de kinderopvang. "Er moeten dringend meer handen aan het bed, meer leerkrachten voor de klas, meer agenten in de wijk. Anders dreigen de economische kosten onnodig hoog op te lopen. En we kampen nu al met een ongekende economische crisis en met een nog onbekende verborgen werkloosheid."

Dat de FNV de regering oproept om meer te investeren is overigens niet nieuw. De bond stuurde de voorganger van Van 't Wout, Eric Wiebes, in december nog een brief met concrete investeringsvoorstellen. Deze zouden volgens de FNV zo uit het voor Nederland beschikbare budget van 5,6 miljard euro van het Europese Herstelfonds (RRF) kunnen worden bekostigd. Elzinga vraagt de nieuwe minister nu om de handschoen op te pakken waar zijn voorganger deze zou hebben laten liggen.