Clicky


Rijkswaterstaat werkt veiliger aan de weg met Go-Barry

Rijkswaterstaat werkt veiliger aan de weg met Go-Barry
18-02-2021 11:26 | Weer en Verkeer | auteur Redactie

DEN HAAG - ‘Iedereen elke dag veilig thuis’ is een credo dat Rijkswaterstaat serieus meent. Met de Go-Barry, een nieuwe, mobiele barrier, wordt de weg tijdens werkzaamheden nog veiliger voor weggebruikers én wegwerkers. Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, nam, samen met initiatiefnemer Boskalis, dit innovatieve veiligheidsinstrument in gebruik.

"Ik ben trots op deze innovatie", vertelt Michèle Blom. "Zo zie je dat innovatie ook kan helpen om de veiligheid te bevorderen. Als Rijkswaterstaat willen we graag een vitale marktsector. Vitaliteit gaat alleen door te innoveren. Dus ik juich enorm toe dat bedrijven hierin investeren. En dat jonge mensen zoals Thijs Hagedoorn ook weten te enthousiasmeren om met ideeën te komen en die ook verder te ontwikkelen."

Smart Moving Traffic Barrier

De Go-Barry is een slimme mobiele barrier die zichzelf kan verplaatsen en daardoor flexibel en snel kan worden ingezet. De Go-Barry kan op een veilige locatie buiten het verkeer opgebouwd worden en door een operator op afstand worden bediend. Tijdens het verplaatsen behoudt de Go-Barry zijn volledige voertuig-kerende functie. Daardoor kan de barrier in bijna alle gevallen de pionnen of geleide-bakens vervangen, die nu nog regelmatig worden gebruikt bij kortere werkzaamheden. Bekijk de video waarin het principe van de Go-Barry in beeld wordt uitgelegd en gedemonstreerd.

Innovatie in het werk

Het idee voor een mobiele barrier ontstond op de Houtribdijk, waar Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat de dijk versterkt. Het was daar vanwege hoge verkeersintensiteit en ecologische restricties niet mogelijk om traditionele barriers te plaatsen. Thijs Hagedoorn van Boskalis is toen gaan nadenken over mogelijke oplossingen. Rijkswaterstaat was vanaf het allereerste moment betrokken bij de ontwikkeling van de Go-Barry en dacht mee over de praktische toepasbaarheid ervan in het werk van Rijkswaterstaat.

Veiligheid voorop

De Go-Barry zorgt voor een fysieke barrière tussen weggebruikers en wegwerkers waarmee het gevaar van een aanrijding kan worden afgewend. De barrier kan een eventuele aanrijding detecteren, waarbij er automatisch een melding kan worden gedaan richting de hulpdiensten. Ook kan de Go-Barry bij een ongeval of calamiteit direct verplaatsen en daarmee ruimte bieden voor hulpdiensten. Dat is een groot voordeel ten opzichte van traditionele barriers, die nog steeds worden gebruikt bij langdurige wegwerkzaamheden. Deze zijn niet gemakkelijk verplaatsbaar en hinderen de doorstroming.

Flexibel, snel en duurzaam

Met de Go-Barry kan voortaan een barrier worden ingezet die de doorstroming niet belemmert. De Go-Barry kan een rijstrook binnen 2 minuten dynamisch afzetten of vrijgeven. Zo kan er meteen ruimte aan de weggebruiker worden teruggegeven als er even niet gewerkt wordt. Ook kunnen werkzaamheden met de barrier gemakkelijker overdag worden uitgevoerd, wat zorgt voor tijdwinst. De flexibiliteit van de Go-Barry zorgt voor betere doorstroming en daarmee minder files en omrijdbewegingen. Hij is daarmee duurzamer dan traditionele barriers, ook omdat hij circulair wordt geproduceerd.

Pilot

Voordat Rijkswaterstaat de mobiele barrier grootschalig kan toepassen, moet het prototype van 36 m eerst nog verder worden ontwikkeld. Praktijkproeven moet aantonen of de Go-Barry aan de technische en veiligheidseisen voldoet. Momenteel denken verschillende projectteams mee over de inzet van de Go-Barry. Naar verwachting is de 1e pilot-toepassing van de barrier over circa 3 maanden op de weg te zien. De Go-Barry is als innovatie ondergebracht bij de start-up Travincy. Dit geeft alle aannemers de kans om te zijner tijd gebruik te gaan maken van deze technologie.