Clicky


Regionale luchthavens ervaren effecten coronacrisis

Regionale luchthavens ervaren effecten coronacrisis
22-02-2021 13:47 | Algemeen | auteur Redactie

DEN HAAG - De vliegvelden Maastricht Aachen Airport (MAA), Lelystad Airport (LA) en Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hebben het afgelopen jaar geen overschrijdingen voor geluid laten zien. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar handhavingsrapportages 2020 over deze drie regionale vliegvelden. De wereldwijde coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen en sterk afgenomen vliegbewegingen zijn daarbij van grote invloed.

Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Voorschriften voor vertrekroutes moeten er bovendien voor zorgen dat zo min mogelijk over bewoond gebied gevlogen wordt. De ILT controleert of de luchthavens MAA, LA en RTHA zich aan geluidsnormen en regels houden en kan indien nodig sancties opleggen.

Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november - 31 oktober) stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht. Deze jaargang wijkt in alle opzichten af van eerdere gebruiksjaren door de invloed van de wereldwijde en nationale COVID-19 problemen. Naast het openbare leven wordt ook de luchtvaart sterk beïnvloed door de maatregelen en restricties. Vergelijkingen met, grote lijnen of ontwikkelingen vanuit voorgaande jaren zijn daardoor niet te maken.

De ILT heeft in dit gebruiksjaar geen aanleiding gezien voor maatregelen in verband met geluidsoverschrijdingen. Daarnaast is de ILT voor wat betreft Maastricht Aachen Airport coulant geweest met corona-gerelateerde nachtelijke vrachtvluchten.

Voor wat betreft Rotterdam The Hague Airport halveerde het aantal nachtvluchten. 8 van die vluchten werden nader onderzocht maar de ILT constateerde geen overtredingen. Daarnaast blijken alle 71 afwijkingen op voorgeschreven vertrekroutes het gevolg van instructies van de luchtverkeersleiding met het oog op veiligheid. Lelystad Airport toont dezelfde kenmerken als MAA en RTHA: een sterke afname van de geluidsbelasting vanaf maart 2020 als gevolg van het vermindert vliegen door coronamaatregelen.