Clicky


Toezeggingen ECT dragen bij aan gelijk speelveld containervervoer voor binnenvaart in haven Rotterdam

Toezeggingen ECT dragen bij aan gelijk speelveld containervervoer voor binnenvaart in haven Rotterdam
22-03-2021 16:21 | Arbeidsvoorwaarden | auteur Redactie

ROTTERDAM/DEN HAAG - Europe Container Terminals (ECT) heeft de toezeggingen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uitgevoerd. De toezeggingen golden voor de jaren 2019 en 2020 en gingen over de  planningscriteria van ECT voor binnenvaartschepen die containers vervoeren tussen de diepzeeterminals van ECT in de Rotterdamse haven en het achterland. ECT heeft de criteria voor de planning transparanter gemaakt en ook toegepast. Door de nieuwe planningscriteria weten binnenvaartondernemers op welke manier de planning tot stand komt en aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen.

Containeroverslag in de haven

ECT heeft twee terminals voor containeroverslag in de haven van Rotterdam. Hier leggen grote zeecontainerschepen aan. De containers worden op de terminal overgeslagen op binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens. De binnenvaartschepen varen door naar het achterland om daar gelost te worden. De containerterminals zijn een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van containervervoer. De capaciteit op de terminal is op piekmomenten soms schaars en moet daarom optimaal worden benut. Elke terminal maakt gebruik van een planning voor binnenvaartschepen om de overslag zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. 

In 2018 kwam het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast bleek het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk aan welke eisen zij moesten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT. De ACM zag daardoor concurrentierisico’s. De nu gebruikte planningscriteria van ECT zijn objectief, redelijk, niet discriminerend en transparant voor alle binnenvaartondernemers.

Nieuw planningssysteem in de Rotterdamse haven

In de loop van 2021 gaan bedrijven in de Rotterdamse haven waarschijnlijk Nextlogic gebruiken. Nextlogic is een online planningssysteem voor de afhandeling van binnenvaartschepen waar verschillende diepzeecontainerterminals, vervoerders en andere dienstverleners bij zijn aangesloten. Met de introductie van Nextlogic zal een groot deel van de binnenvaartschepen niet langer door individuele containerterminals worden ingepland, maar gebeurt dit centraal. De ACM blijft ook die ontwikkeling in de Rotterdamse haven volgen.

Toezicht op eerlijke concurrentie

De ACM laat markten goed werken voor mensen en bedrijven. Concurrentie tussen bedrijven draagt bij aan een goede prijs, hogere kwaliteit en meer innovatie. Concurrentie houdt bedrijven scherp bij het zo goed mogelijk inspelen op de wensen en behoeftes. In dit geval heeft de ACM ervoor gekozen om ECT aan te spreken op haar marktgedrag en toezeggingen gekregen die dat gedrag veranderen. Op die manier zijn de zorgen over de concurrentie weggenomen.