Clicky


Wilders dient aanklacht in tegen kabinetsleden

Wilders dient aanklacht in tegen kabinetsleden
27-04-2021 10:15 | Politiek & Verkiezingen | auteur ANP

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders heeft een aanklacht ingediend tegen diverse kabinetsleden naar aanleiding van de notulen van de ministerraad die maandagavond zijn geopenbaard. Dat laat hij op Twitter weten. Hij diende de aanklacht in bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp, met een beroep op de wet ministeriële verantwoordelijkheid.

Volgens die wet kan de Kamer opdracht geven tot vervolging. Er moet dan een commissie van onderzoek worden ingesteld, die vervolgens een procedure doorloopt. Het indienen van een "schriftelijke en met redenen omklede aanklacht" is een eerste stap. Dit moet door minstens vijf Kamerleden worden gedaan. Naast Wilders ondertekenden nog vier PVV'ers de aanklacht.

"Het opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de grondwet is een ambtsmisdrijf", schrijft Wilders. Hij verwijst naar artikel 68 van de grondwet, waarin staat vastgelegd dat ministers en staatssecretarissen informatie moeten geven waar de Kamer om vraagt, zolang "het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat".

Uit de notulen blijkt dat het kabinet weigerde "toe te geven" aan het verzoek om een 'feitenrelaas' (een volledige tijdlijn met alle documenten) van het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Reden hiervoor is volgens het kabinet dat ambtenaren, in dit geval van het ministerie van Financiën, bescherming verdienen. Het kabinet hanteerde tot het aftreden in januari van dit jaar de regel "dat documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, in beginsel niet werden verstrekt aan de Tweede Kamer".