Clicky


'Inspanningen oliesector onvoldoende om te voldoen aan Parijs'

'Inspanningen oliesector onvoldoende om te voldoen aan Parijs'
27-05-2021 09:49 | Financieel | auteur ANP

LONDEN - De inspanningen van grote olie- en gasbedrijven zijn vooralsnog onvoldoende om straks te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Volgens financiële denktank Carbon Tracker doen oliemultinationals, waaronder Shell, wel steeds meer tegen klimaatverandering, maar houden alle bedrijven de optie open om de productie op te voeren.

Juist dat laatste maakt dat de klimaatplannen van bedrijven ongeloofwaardig zijn, aldus Carbon Tracker na onderzoek. Uit het rapport blijkt dat tien van de grootste olie- en gasbedrijven hun klimaatbeleid de afgelopen 12 maanden hebben aangescherpt. Maar het lukt geen van de bedrijven om beleggers te overtuigen dat de klimaatplannen volledig in overeenstemming zijn met de klimaatdoelen van Parijs.

Concerns als Shell, BP, Total en nog vijf andere hebben verschillende "net zero" doelen gesteld. Maar de meeste plannen hebben aanzienlijke tekortkomingen, concludeert auteur Mike Coffin, senior analist bij Carbon Tracker. "Net zero is niet voldoende", concludeert hij. Om te voldoen aan het akkoord van Parijs moeten bedrijven komen met absolute reducties in CO2-uitstoot, ook bij de eindgebruiker. Om dat te halen zijn volgens hem tussentijdse doelen en een geloofwaardig uitvoeringsplan noodzakelijk.

Energieagentschap IEA stelde onlangs nog dat er op energiegebied radicale keuzes gemaakt moeten worden om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zoals het afzien van de ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. Ook zou er wereldwijd niet meer geïnvesteerd moeten worden in energiecentrales op kolen, zonder dat daarbij de CO2-uitstoot wordt opgevangen en opgeslagen.

Carbon Tracker benadrukt dat olie- en gasbedrijven onder grote druk staan van investeerders om hun plannen af te stemmen op de doelen van Parijs. Amerikaanse bedrijven als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips zouden het zwakste beleid voeren. Zo zouden de maatregelen van ExxonMobil ervoor zorgen dat de uitstoot tegen 2025 met maar 15 tot 20 procent wordt verlaagd. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de koolstof die vrijkomt bij de verbranding van de producten.

Shell staat van de olieconcern op de vierde plaats. Het valt de onderzoekers op dat Shell wel doelen formuleert voor de eigen uitstoot tegen 2050, maar het concern waagt zich niet aan absolute cijfers over vermindering van uitstoot voor die datum.

Uit het rapport blijkt ook dat de meeste bedrijven zich verzetten tegen de absolute verlaging van hun emissies die cruciaal is om de opwarming van de aarde te vertragen. Zo blijkt dat de meeste plannen van bedrijven berusten op zowel het afvangen en opslaan van CO2 als technologieën om emissies te beperken. Maar deze technieken hebben zich nog niet bewezen op grote schaal. Daarnaast hebben compensatieplannen voor de uitstoot, zoals het planten van bomen, enorme gevolgen voor het landgebruik.