Clicky


Werkstraf voor politieagent na lekken uit de politiesystemen

Werkstraf voor politieagent na lekken uit de politiesystemen
15-06-2021 14:38 | Binnenland | auteur Redactie

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) Oost–Nederland heeft, door een strafbeschikking, een werkstraf van 120 uur opgelegd aan een politieagent wegens het lekken van informatie uit de politiesystemen. De agent was nog in opleiding en werkzaam in de eenheid Oost-Nederland.

Het onderzoek in deze zaak is uitgevoerd door de Rijksrecherche. De man heeft, op verzoek van derden, informatie opgezocht in de politiesystemen over een persoon en deze informatie vervolgens gedeeld. Enkele weken later is de persoon wiens gegevens waren verstrekt ontvoerd en ernstig mishandeld door een groep mannen. Of er een verband bestaat tussen het verstrekken van de informatie en de gegevens is uit het onderzoek niet vast komen te staan. De mannen die verdacht worden van de ontvoering en mishandeling worden vervolgd door het OM in Den Haag.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de politieman in de afgelopen jaren tientallen keren gegevens in de politiesystemen heeft opgezocht zonder dat dit te maken had met zijn werkzaamheden als politieman. Hij deed dit voor zichzelf of op verzoek van bekenden aan wie hij de informatie dan doorgaf. Hiermee heeft hij zich schuldig gemaakt aan computervredebreuk (het onbevoegd raadplegen van de politiesystemen) en schending van zijn ambtsgeheim (lekken van politie informatie). De agent heeft de feiten bekend en is inmiddels vanwege deze feiten door de politie ontslagen. Het OM heeft met deze omstandigheden bij de strafoplegging rekening gehouden.