Clicky


Ledenparlement FNV stemt in met SER-advies over arbeidsmarkt

Ledenparlement FNV stemt in met SER-advies over arbeidsmarkt
17-06-2021 08:52 | Algemeen | auteur ANP

UTRECHT - Het Ledenparlement van vakbond FNV heeft ingestemd met het ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om de arbeidsmarkt te hervormen, waarbij onder andere flexwerk aan banden wordt gelegd. Volgens Tuur Elzinga, voorzitter van FNV, komt het omslagpunt van de scheefgroei dichterbij en wordt de vaste baan de norm.

De SER pleit in het advies voor onder meer het afschaffen van nulurencontracten en voor een maximale duur van drie jaar voor tijdelijke contracten. Ook zou het wettelijk minimumloon moeten worden verhoogd waarbij de koppeling aan uitkeringen in stand blijft.

Volgens Elzinga komt er een grote inperking van flex en stijgt het minimumloon met de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW. "We hebben een goede en inhoudelijke discussie gevoerd over de inhoud van het advies, wat uiteindelijk heeft geleid tot instemming." Volgens hem moet de hervorming van de arbeidsmarkt per direct terug worden gezien aan de cao-tafels.

Welvaart

Elzinga benadrukt dat het gaat om een integraal advies, en is het niet mogelijk om te "cherry picken" uit de afspraken. De vakbond vindt het ook nodig dat het nieuwe kabinet fors investeert in brede welvaart, in zekerheid van werk en inkomen en in een sterke publieke dienstverlening.

Het advies wordt bij instemming van alle partijen, vrijdag vastgesteld in de vergadering van de SER.